Norsk idrett ser frem til tett samarbeid med Redd Barna om Trygg på trening. Fra v. Jan Kjensli, Norges Svømmeforbund, Rasmus Olstad Semmerud, Norges Fotballforbund, Monica Sydgård, Redd Barna, Håvard B. Øvregård, NIF, Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen og Elin Langli, Redd Barna. Foto: Geir Owe Fredheim
Norsk idrett ser frem til tett samarbeid med Redd Barna om Trygg på trening. Fra v. Jan Kjensli, Norges Svømmeforbund, Rasmus Olstad Semmerud, Norges Fotballforbund, Monica Sydgård, Redd Barna, Håvard B. Øvregård, NIF, Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen og Elin Langli, Redd Barna. Foto: Geir Owe Fredheim

"Trygg på trening" skal redusere overgrep mot barn i idretten

Norsk idrett, med god hjelp fra Gjensidigestiftelsen, inngår et samarbeid med Redd Barna som skal gjøre barna og unge i idretten «Trygg på trening». Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn.

Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn. Trygge voksne gir trygge barn. Under et frokostmøte på Ullevaal Stadion 6. februar ble det offentliggjort at Gjensidigestiftelsen nå bidrar med 8 millioner kroner – over tre år - til å gjøre verktøyet tilgjengelig for norsk idrett.

Hva er Trygg på trening?
«Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av idrettslagene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret.
- Det er viktig for oss i Redd Barna at dette blir et opplæringsverktøy som blir funksjonelt for idretten. Kursopplegget skal være så enkelt at alle klubbene selv skal kunne gjennomføre det. For at vi skal nå ut til flest mulige barn er det viktig for oss at idrettslagene får et eierskap til dette, sier Elin Langli, rådgiver i Redd Barna.

Håvard B. Øvregård, rådgiver verdi i Norges idrettsforbund, sier norsk idrett er glade for at Redd Barna nå ønsker å bruke sin kompetanse på idrettsområdet.
- Norsk idrett har prioritert å lage regelverk og råd om hvordan man skal følge opp saker om seksuell trakassering og overgrep, så det passer fint at Redd Barna nå tilbyr norsk idrett et forebyggende verktøy, sier Håvard B. Øvregård.

Øvregård legger til at opplæringsverktøyet i dag dekker bare deler av idrettslagenes behov.
- Trygg på trening er et verktøy som handler om voksnes overgrep mot barn. Men det er også viktig for oss å ta opp voksnes overgrep mot voksne og barns overgrep mot barn. Vi er i god dialog med Redd Barna om dette, sier Øvregård.

To særforbund med
Norges Fotballforbund var første forbund som fikk tilpasset kursopplegg. Tre fotballkretser er allerede i gang med å gjennomføre opplæring av trenere og ledere. Målet er at alle fotballkretsene skal ha gjennomført opplæringen  innen utgangen av 2021.

Under frokostmøtet signerte også Norges Svømmeforbund en avtale med Redd Barna, og Svømmeforbundet kunne informere om at allerede førstkommende helg vil 220 svømmeinstruktører gå igjennom kurset.
- Målet er at svømmeinstruktørene også tar kunnskapen videre til sine respektive svømmeklubber, sier Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund.

Seksuell trakassering og overgrep skjer også hos oss
Det finnes svært lite statistikk på hvor stort problem seksuell trakassering og overgrep er i idretten spesielt. Håvard B. Øvregård er likevel krystallklar på at seksuell trakassering og overgrep er et like stort problem i idretten som i resten av samfunnet. Han forteller at #metoo-bevegelsen som startet i 2017 også satte et ekstra søkelys på problemet som har bidratt til at spørsmål rundt temaet til Norges idrettsforbund har økt.

- Norges idrettsforbunds oppfatning er at enten så har det skjedd overgrep i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så kommer det til å skje, sier han.

- Bør foreldre til barn i idretten være bekymret?
- De bør ikke være mer bekymret for sine barn i idretten, enn hva de bør være for barna i barnehagen, skolen eller i andre steder. Det foreldre heller må være bekymret over er idrettslag som sier at det ikke forekommer i deres miljø, eller har motvilje mot å ta gjøre tiltak for å redusere sjansene for overgrep.

Han presiserer at risikoen for seksuelle overgrep reduseres i de idrettsmiljøene som tar temaet alvorlig, mens risikoen øker i de idrettsmiljøene som sier at de ikke har et problem, eller har motvilje til å løfte dette opp på dagsordenen.

- Nettopp på grunn av dette ønsker vi at alle idrettslag og særforbund tar dette alvorlig og ser på ulike tiltak. Det viktigste er at det løftes opp og prates om det, sier Øvregård.

Les mer om seksuelle trakassering og overgrep


NIFs tiltak mot seksuell trakassering og overgrep i idretten:

  • 2000 - Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
  • 2009 – Innføring av politiattestordning i hele norsk idrett
  • 2011 – Egen ressurs for å følge opp henvendelser om overgrep i norsk idrett
  • 2013 – Fem kortfilmer som illustrerer risikotilfellene
  • 2017 – Retningslinjer for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep
  • 2020 – Samarbeid om «Trygg på trening med Redd Barna»