Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Foto: Eirik Førde
Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Foto: Eirik Førde

Tillater kontakttrening for 23 600 voksenutøvere i breddeidretten fra 12. oktober

Regjeringen besluttet onsdag å tillate ordinær kontakttrening for 23 600 utøvere over 20 år i breddeidretten. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.

Disse utøverne kan gjenoppta ordinær trening fra og med 12. oktober. Deretter vil regjeringen vurdere åpning av fase 2 frem mot november, ifølge kulturminister Abid Q. Raja. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Fra 12. oktober åpnes det også for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs.

– Det er svært gledelig og en stor lettelse at myndighetene nå har gitt klarsignal for å starte opp fase 1 i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne utøvere over 20 år. Dette vil omfatte over 23 600 utøvere i alle kontaktidretter som nå har ventet over et halvår på å komme i gang igjen med ordinær idrettsaktivitet. Det har vært en krevende tålmodighetsprøve for alle, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Jeg er også glad for at vi nå endelig kan åpne opp for større publikumsarrangementer utendørs. Vi har stor tillit til at arrangørene vil håndtere flere tilskuere på våre idrettsarrangementer på en god og tillitsvekkende måte.

Håper resterende utøvere også kan komme i gang raskt
Samtidig er det fortsatt mange voksne utøvere som må vente på å komme i gang med normal treningsaktivitet.

– Vi håper derfor gjenåpningen av fase 1 nå kan bli en katalysator for at de resterende utøverne kan komme i gang raskest mulig, både med trening og konkurranser, sier Kjøll.

Myndighetene har hensyntatt idrettens egen prioriteringsliste og kriterier for å sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontakttrening for voksne over 20 år.

– Fra idrettens side er vi beredt til å ta det ansvaret som nå pålegges oss, og som vi har gjort tidligere ved gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten og toppidretten. Gjennom egne koronavettkurs, smittevernprotokoller og gode systemer for oppmøteregistrering ved idrettsarrangement, skal idretten fortsatt bidra til redusert smittespredning i samfunnet, sier idrettspresidenten.

En komplett oversikt over hvilke utøvere innenfor kontaktidrettene som er definert innenfor de ulike gjenåpningsfasene er gjengitt her.

Unntak fra karantenebestemmelser for internasjonale arrangementer i Norge
Regjeringen ga også grønt lys for å gi unntak fra karantenebestemmelsene for utvalgte internasjonale arrangementer i Norge frem til 31. desember 2020. Disse unntakene ble gitt i henhold til den stramme prioriteringslisten NIF har fremsendt til myndighetene.

– Det er svært gledelig at vi har fått gjennomslag for dette, da det er viktig å bevare arrangementskompetansen i idretten og opprettholde tilliten Norge har som arrangør internasjonalt, avslutter Kjøll.