Stortinget ønsker å intensivere kampen mot doping i idretten
– Politiets innsats er helt avgjørende for å komme dopingen i idretten til livs, sier idrettspresident Berit Kjøll. Her fra ski-VM i Seefeld, Østerrike i 2019. Foto: Matthias Schrader / AP Photo / NTB

Stortinget ønsker å intensivere kampen mot doping i idretten

Stortinget drøftet tirsdag 10. november forslag fra representanter fra Høyre, Frp, KrF og Venstre om blant annet straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping.

Forslagene fikk støtte fra et flertall i Stortinget. Med dette vedtaket skal regjeringen nå vurdere nye virkemidler i kampen mot doping i idretten. 

– Dette er en gledens dag for en ren idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund er godt fornøyd med det initiativet som er tatt for å sette denne tematikken på dagsorden på Stortinget. Temaet ble diskutert da en samlet norsk idrettsbevegelse møttes på idrettstinget i mai 2019. Stortingets oppfølging og vedtak representerer et viktig bidrag i kampen mot doping i idretten.

Innleggene fra debatten i Stortinget ligger tilgjengelig her.

– Erfaringen fra internasjonal idrett, blant annet i VM på ski i Seefeld i 2019, viser at politiets innsats er helt avgjørende for å komme dopingen i idretten til livs. Politiet har virkemidler til rådighet som for eksempel avlytting og husransakelse, som vi i idretten mener er helt nødvendig for å kunne bekjempe doping, sier idrettspresident Berit Kjøll og forsetter:

– Vi ser frem til regjeringens videre oppfølging av vedtaket, og stiller oss selvsagt til disposisjon som bidragsyter i dette viktige arbeidet dersom det skulle være ønskelig. 

Resultatet fra voteringen i Stortinget ligger her.