Statsministeren utfordrer idretten til å ta bærekraftsballen

Erna Solberg skriver på Facebook i dag at verdens utfordringer må løses i fellesskap. Også i Norge har vi ting å ta tak i, skriver hun. Bærekraftsmålene er rammen, både i kampen mot pandemien og i byggingen av fremtidens Norge. Statsmininsteren utfordrer nå blant andre Norges idrettsforbund til å iverksette konkrete tiltak for å nå FNs bærekraftsmål.

Arbeidet med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsarbeidet i Norge er endelig underveis. Det er nå bare 10 år til bærekraftsmålene skal være innfridd, og alle må bidra. Idretten skal selvsagt være med på laget for å skape en bærekraftig idrett og en bærekraftig framtid.

Regjeringen samler nå innspill fra blant annet organisasjoner, næringsliv og kommuner for å sikre en bred forankring og gode, målrettede tiltak. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Nå er det på tide at vi får en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene i Norge.

Idretten er en viktig samfunnsaktør som på mange områder er med å jobbe for å nå bærekraftsmålene. I desember vil en kartlegging av idrettens påvirkning på bærekraftsmålene være klar.

- I visjonen idrettsglede for alle ligger det en ambisjon om å få flere til å drive med idrett, og at de er med lenger. Vi vet at fysisk aktivitet bidrar til mental helse og reduserer risikoen for livsstilssykdommer, sier idrettspresiden Berit Kjøll.

Mot slutten av året mottar idrettsstyret en egen gjennomgang av idrettens påvirkning på bærekraftsmålene. Dette er et kunnskapsgrunnlag som skal brukes til å prioritere og målrette bærekraftsarbeidet der det vil ha størst effekt.

- Vi skal være ambisiøse i vårt bærekraftsarbeid. Idretten er avhengig av naturen rundt oss, om det er på snø, i vannet, skogen eller lufta. Sammen har vi et ansvar for å redusere fotavtrykket vårt på jorda, fortsetter Kjøll.

Alle organisasjoner bidrar både positivt og negativt i måloppnåelsen til bærekraftsmålene, så også idretten. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en innsikt både på områder hvor vi må forsterke våre positive bidrag, og redusere områdene hvor idretten har negativ effekt.

- Sammen med idrettsstyret og resten av norsk idrett vil jeg derfor jobbe for en inkluderende idrett, en ansvarlig idrett og en grønn idrett. Så må vi huske på at idrettsbevegelsen representerer en særdeles viktig bærekraftdimensjon i seg selv fordi den fremmer god folkehelse, avslutter idrettspresidenten.