Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spleiselag har gitt 60 idrettsansatte stipend

foto-Kjetil Dalseth.jpg
60 ansatte i norsk idrett har fått gratis stipend gjennom et samarbeid mellom NIH, NIF, Sparebankstiftelsen DNB og NHO Idrett. Foto: Kjetil Dalseth

Gjennom et spleiselag med Sparebankstiftelsen DNB og NHO Idrett har 60 ansatte i idrettslag, idrettskretser, særforbund, Olympiatoppen og NIF sentralt fått stipend som gjør at de kan skaffe seg formell studiekompetanse gjennom emnet Idrettens organisasjoner og organisering.

 

Det er Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund, som sammen med gode støttespillere, har gjort det mulig for ansatte i norsk idrett å skaffe seg økt kompetanse i en vanskelig tid. Studiet
Idrettens organisasjoner og organisering gir 10 studiepoeng.

Kurset inngår i en ny satsing på nettstudier ved Idrettshøgskolen, og er relevant for folk som jobber og har tillitsverv i idretten, samt toppidrettsutøvere som sliter med å følge normal studieprogresjon.

- Mange ansatte i idretten har vært igjennom en vanskelig periode med permitteringer, og det er ikke alle som kommer tilbake i jobb med det aller første. Derfor er det gledelig at mange benytter anledningen til å fylle på med kompetanse. Idretten selv tilbyr mange kurs, men vi er også glade for dette initiativet fra Idrettshøgskolen om kurs som gir formell kompetanse og kan brukes i en bachelorgrad, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver for kompetanseutvikling i Norges idrettsforbund.

NIHs samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetsrettet idrettsvitenskapelig område. Rektor Lars Tore Ronglan forteller at tilbudet til, og samarbeidet med, idretten er en viktig del av dette samfunnsoppdraget. Det viser også relevansen av utdanningen ved høgskolen.

- At vi kan bidra med dette spesielle tiltaket akkurat nå, er bra for idretten – og bra for oss. Vi ønsker å forsterke et allerede godt samarbeid med idretten når det gjelder grunn- og videreutdanning. Det vil komme flere digitale tilbud i tiden som kommer, sier Lars Tore Ronglan.

Svært populært
Tiltaket har vært populært. Til tross for korte frister har antall plasser blitt fylt opp raskt. Stipendet består i at kursavgiften på 3500 kroner dekkes i sin helhet, mens studenten selv betaler semesteravgiften.
- Kurset gir en god og generell forståelse som er nyttig uansett hvilken rolle du har – og hvilken idrett du tilhører. Dette studiet vil gi en helhetlig oversikt over den organisasjonen du er en del av, som igjen vil gjøre det enklere i å utvikle og forstå idretten, sier Vanebo.

I første omgang ble tilbudet gitt til daglige ledere i idrettslag, som del av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB. 20 studieplasser ble fordelt til klubber fra Svalbard i nord til Ålgård i sørvest.

Deretter fulgte en ny søkeprosess overfor ansatte i idrettskretser, særforbund og NIF sentralt. Etter en uttaksprosess fikk 40 personer tilbud om plass.
Professor Dag Vidar Hanstad står bak det faglige opplegget i emnet. Han forteller at gruppen med nye studenter er godt i gang. Hver og en bestemmer farten selv. Han regner med at flere vil ta eksamen før sommerferien.

Også til stipendutøvere i Olympiatoppen
Det er ikke bare ansatte som har en annen hverdag enn de er vant med. I en tid der toppidrettsutøverne har opplevd at fellestreninger har stoppet opp og viktige mesterskap utsatt eller avlyst, tok Olympiatoppen for noen uker siden et initiativ overfor stipendutøverne sine. Så nå er 12 av disse registrert som studenter ved NIH og i gang med det nettbaserte emnet.
- Noen av topputøverne er motivert av at de kan ta studiepoeng på en fleksibel måte, men det er tydelig at der ser behov for å skaffe seg bedre innsikt i den idretten de er en del av. Det behovet får de dekket i dette emnet, sier Dag Vidar Hanstad.

Det nettbaserte tilbudet NIH består av både et emne med studiepoeng, men du kan også ta enkeltmoduler i to kurspakker uten studiepoeng. Disse tilbyr NIH gratis. Ser mer på nettsidene til NIH