Yassin El Barkani skryter av frivillighetens mange kreative ildsjelder. Foto: Lasse Thun / NSI
Yassin El Barkani skryter av frivillighetens mange kreative ildsjelder. Foto: Lasse Thun / NSI

Snakker om viktigheten av ungt lederskap og frivillige organisasjoner

Yassin El Barkani (28), én av de unge lederne i årets mentorprogram, tror frivilligheten blir enda viktigere i tiden fremover.

El Barkani er én av 19 unge ledere som er med i årets mentorprogram – et fellesidrettslig lederutviklingsprogram initiert av Norges studentidrettsforbund og Norges idrettsforbund. Her har han Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, som sin mentor.

– Akkurat som enkeltpersoner og næringslivet har det vanskelig under koronapandemien, sliter også frivilligheten. Mange aktiviteter og arrangementer er avlyst, og mange har tapt store inntekter. Samtidig er det mange kreative ildsjeler som stadig finner nye måter å jobbe på, og mange aktiviteter gjennomføres på andre måter enn før. De frivillige organisasjonene er viktige – både for å hjelpe de som nå trenger ekstra hjelp som følge av pandemien, og som sosiale møteplasser i lokalmiljøene over hele Norge. Derfor tror jeg frivilligheten bare blir enda viktigere framover, sier El Barkani.

Mange verv
28-åringen er varamedlem i kretsstyret i Oslo idrettskrets, styremedlem i Åsbråten IL og assisterende fotballtrener og -spiller for Sporveien Bedriftsidrettslag. I løpet av året holder han lederkurs for ungdom ulike steder i Oslo – gjennom idrettskretsen, og han driver frivillig arbeid i bydel Søndre Nordstrand og Prospera Stiftelsen for å hjelpe nyetablerte selskap og gründere med å realisere drømmene sine. Alt dette ved siden av jobben som førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Lederskap generelt er en viktig faktor for å motivere og dyrke frem gode egenskaper hos andre, og derfor er også ungt lederskap viktig. Å fremme ungt lederskap har ringvirkninger i hele samfunnet. Som en ung leder finner man tryggheten hos seg selv, og man lærer å samarbeide og løfte en gruppe mennesker eller en organisasjon. Å ha unge ledere betyr også at det er noen som er i direkte kontakt med ungdommene og forstår dem på et helt annet plan, og som kanskje kjenner på ansvaret for å adressere et problem eller skape forandringer til det beste for vår fremtid, sier El Barkani.

LES OGSÅ: Mentorprogram bidrar til at unge talenter tar lederverv i norsk idrett

Gjensidig læring
Mentorprogrammet legger til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. I tillegg følges de opp av en dedikert mentor i sin utviklingsprosess, som selv har solid ledererfaring både i og utenfor idretten.

– Idrettstinget vedtok i fjor viktigheten av økt ung medbestemmelse i norsk idrett, og verdien av å sikre det unge perspektivet inn der beslutningene tas. Unge ledere er ikke bare fremtidens ledere, men også dagens ledere. Mentorprogrammet er en arena for gjensidig læring og forståelse mellom «gammel og ung» eller «erfaren og mindre erfaren» i samme organisasjon. På den måten kan vi utvikle oss som en fremtidsrettet organisasjon på en enda bedre måte, sier Guro Røen, generalsekretær i Studentidrettsforbundet, og Kari Vanebo, programansvarlig fra NIF.

Røen og Vanebo er spesielt glade for at de har tre mentorer som har vært med i alle de tre mentorprogram-kullene de har gjennomført.

– Dette tror vi viser at mentorprogrammet også er verdifullt og utviklende for mentorene, avslutter Vanebo.