Foto: Flesberg kommune
Foto: Flesberg kommune

Skattekista kåret til årets idrettsanlegg

I tøff konkurranse med flotte idrettsanlegg over hele landet var det Skattekista i Flesberg kommune som gikk helt til topps og vant prisen for årets idrettsanlegg 2020.

I 2011 startet Flesberg kommune det de kaller «Norges største dugnad». 12 000 dugnadstimer bidro til å realisere det fantastiske idrettsanlegget Stevningsmogen på Lampeland. Åtte år senere hadde de fullført generasjonsinvesteringen ved å åpne Skattekista på det samme området, et skole- og idrettsanlegg som er blitt en referanse for alle som skal bygge slike anlegg i det fremtidige Norge.

I år mottok anlegget prisen «årets idrettsanlegg», kåret av Bad, park og idrett, Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund.

Her kan du lese juryens begrunnelse. 

– Fremtidens idrettsanlegg
Anlegget Skattekista ligger i Flesberg kommune, en bygd med 2700 innbyggere. Bygda har nå fått ny grunnskole, idrettshall, bibliotek og svømmehall – midt i et eksisterende idrettsanlegg bestående av rulleskianlegg, skolegård, turløyper, fotballbaner, skileikområde og parkour. Flere sosiale funksjoner er ivaretatt i anlegget både utendørs og innendørs.

– Dette er et anlegg som i tillegg til tittelen «årets idrettsanlegg» fortjener tittelen «fremtidens idrettsanlegg». Idrettsanlegget har en fantastisk knutepunktfunksjon, som samler både bygd og aktiviteter. Forutsetningene ligger best mulig til rette for å innfri stortingsvedtaket om én time fysisk aktivitet i skolen, samtidig som det styrker forutsetningene for å nå de barna som i mindre grad deltar i den ordinære idretten, sier Roar Bogerud, styreleder i Viken idrettskrets.

Gode møtesteder for læring, bevegelse og aktivitet
– Ambisjonen var å skape gode møtesteder for læring, bevegelse og aktivitet. Og det mener vi at vi har klart! I utviklingen av konseptet har vi hatt med oss både idretten og ildsjeler. Sammen har vi hatt en bevisst holdning til at vi skulle få til godt samspill mellom ulike brukergrupper. Vi mener vi ser resultatet av det allerede nå, forteller rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg kommune.

Styreleder i Svene IL, Morten Hepsø, fortsetter:

– At vi har fått flere timer vi kan organisere idrettsaktivitet, har betydd svært mye for oss. Nå trenger ikke turngruppa å være spredd ut på flere gymsaler, men vi kan ha alle apparater og utstyr ett sted. Vi kan også si ja til alle som vil begynne med turn. Tidligere var vi nødt til å si nei til utøvere, men nå har vi plass!

En sosial og innbydende aktivitetspark
Prisen for årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter.

– Vi ser at Skattekista har blitt et møtested for både barn og ungdom – ja, faktisk alle aldersgrupper. Vi ser også at vi kan skape annen type aktivitet enn det vi har klart tidligere. Kanskje kan vi starte opp med nye typer ungdomsaktiviteter hvis vi finner frivillige til å drifte aktiviteten. Det som uansett er klart, er at svømmehallen aktiviserer mange i alle aldre, sier Hepsø.

Å sette en idrettspark inn i en samfunnskontekst er enklere når anleggene er samlende. Morten Hepsø forteller om hvordan en nå kan avslutte en skikonkurranse i svømmeanlegget eller ta seg en tur på biblioteket. 

– Det er litt for tidlig å konkludere, men jeg tror vi vil få en oppgang i antall medlemmer også. Folk har samlet seg rundt anlegget. Og det er jo bra også for idrettslaget. Så selv om det fortsatt er litt for tidlig å se resultatet av anlegget – korona har rammet oss også – så har vi tro på at det vil komme flere til idrettslaget. 

Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

– Mange tror at anlegg for den organiserte idretten er de eneste anleggene idrettslag er interessert i å bygge. Men vår undersøkelse viser at idrettslag i Viken i snitt har søkt og bygget nærmiljøanlegg for omtrent 100 millioner de siste fem årene. Det har resultert i 161 nye anlegg for egenorganisert idrett, sier Pål Thomassen, leder for anleggsutvalget i Viken idrettskrets.

Denne helgen var Viken-idretten samlet til anleggskonferanse i Kongsberg og Flesberg, blant annet for å dra ut kunnskap om prosessen rundt Skattekista. Her har det offentlige og frivillige hatt et forbilledlig samarbeid, og politikerne har evnet å tenke i generasjonsperspektiv. Dette er med på å rettferdiggjøre investeringen på 270 millioner kroner.

Viken idrettskrets utvikler nå en langtidsplan for å vise hvordan kretsen mener Viken-samfunnet kan få mer idrettsglede. Én av strategiene er å påvirke idrettslag og kommuner til også å bygge nærmiljøanlegg, der det finnes muligheter for det, hver gang de bygger et ordinært idrettsanlegg. Det vil da i prinsippet bli et gratis ekstra anlegg.

– En annen strategi er å få et tettere samarbeid mellom idrettslagene og kommunen om skoleutbygginger hvor aktivitetsarealer i form av nærmiljøanlegg står i fokus. I slike prosjekter må brukerdeltagelse prioriteres. Vi mener også at nærmiljøanlegget skal representere en annen type aktivitet enn det ordinære anlegget. Da blir det mer idrettsglede til flere, avslutter Thomassen.