Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ser frem til å bli en del av regjeringens kontantstøtteordning

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg
NIF, Frivillighet Norge og Den Norske Turistforening står sammen om brev til myndighetene om regjeringens nye kontantstøtteordning. Foto: Haakon Jørgensen

Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og Den Norske Turistforening har sendt sine innspill til myndighetenes nye kontantstøtteordningen, og ser frem til å bli en del av regjeringens nye kontantstøtteordning.

 

Fredag 3. april, er det forventet at regjeringen legger frem kontantstøtteordningen som skal dekke en andel av bedrifters faste kostnader i forbindelse med koronakrisen. Det er varslet at ordningen skal dekke bredt.

Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og Den Norske Turistforening har sendt brev til myndigheten hvor de skriver at den nye kontantstøtteordningen også må inkludere ulike ideelle og frivillige organisasjoner og ikke kun knyttes til skattepliktig inntekt eller til organisasjonsformen aksjeselskap.

- Idrett og frivillighet er en viktig og integrert del av samfunnet, og dette er det viktig å hensynta når myndighetene forbereder og iverksetter tiltakspakker som på best mulig måte skal sikre samfunnet og redusere de negative virkningene av koronakrisen, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

- Kompensasjonsordningen på 600 millioner kroner til idretten og frivilligheten for tap ved avlyste og utsatte idrettsarrangementer i mars og april er vi svært fornøyde med. Dog ser norsk idrett at denne pakken ikke er tilstrekkelig for å dekke de nødvendige behovene for å få tilført økonomisk bistand og likviditet. Derfor jobber NIF, i samarbeid med alle idrettens organisasjonsledd, og andre frivillige organisasjoner, om å få på plass flere hjelpetiltak som treffer idretten og frivilligheten, og kontantstøtteordningen er absolutt én av dem, sier Kvalevåg.

Les brevet med innspill til krisepakke