Se opptak av Åpen time 16. oktober

Idrettsstyret gjennomførte Åpen time med pressen fredag 16. oktober. Se opptak. Spol frem til 7.30.

Agenda: 

• Spillemiddelsøknad 2021
• Nytt antidopingregelverk
• Kvinneløftet
• Etikkarbeidet
• E-sport
• Oppfølging av vedtak fra idrettstinget
• Rule 50
• Rasisme

Velkommen!