Regjeringen gir 15 millioner til Norges idrettsforbunds OL-satsing

Regjeringen gir 15 millioner til Norges idrettsforbunds OL-satsing

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til Norges idrettsforbund for å dekke inn de ekstra kostnadene utsettelsen av OL i Tokyo har hatt for norsk toppidrett.

- Vi ser at NIF har fått ekstraordinære kostnader fordi de olympiske og paralympiske leker har blitt utsatt. Dette er kostnader som ikke blir dekt av andre kompensasjonsordninger, sier kulturminister Abid Q. Raja

De ekstra kostnadene NIF har hatt i forbindelse med utsettelsen har blant annet vært knyttet til behov for ekstra samlinger, utvidet støtteapparat og inntektsbortfall for utøvere.

Idrettspresident Berit Kjøll sier det er fantastiske nyheter og hun vil takke kulturministeren og regjeringen for denne tildelingen.

- Dette viser at regjeringen «vil toppidrett» og ønsker å gi våre fremste utøvere sårt tiltrengte midler for å kunne forberede seg best mulig for å kunne prestere på høyeste nivå under OL/PL i Tokyo i 2021. Denne bevilgningen er et viktig bidrag for å holde motivasjonen, entusiasmen og energien oppe hos alle utøvere og hele treningsapparatet i perioden frem til Norges deltagelse i OL/PL i Tokyo 2021, sier Kjøll og legger til: 

- Jeg har fått forståelse for og har stor tillit til at Kulturministeren og regjeringen møter toppidrettens hele behov og vil finne rom for å tildele de resterende midlene så raskt det lar seg gjøre i 2021. Dette at toppidrettten blir hørt i denne sårbare situasjonen er viktigere enn vi forstår, derfor er vi veldig takknemlige og glade her i dag.