Alle idrettslag skal rapportere inn antall medlemstall og aktive medlemmer  innen 30. april 2020. Foto: Eirik Førde
Alle idrettslag skal rapportere inn antall medlemstall og aktive medlemmer innen 30. april 2020. Foto: Eirik Førde

Pliktig rapportering av medlemsopplysninger

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020. Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres innen fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte.

Alle idrettslag skal rapportere inn opplysningene i Idrettens medlemssystem. 

Dette skal idrettslag som har avholdt årsmøte innrapportere:

  • De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig.

Dette skal idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte innrapportere:

  • Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019.
  • Kontaktinformasjon til idrettslaget (e-postadresse og telefonnummer).

Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (eksempelvis nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Idrettslag oppfordres til å avholde årsmøter så snart det er forsvarlig, og senest innen 31.12.2020. Årsmøtene kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte i henhold til smittevernreglene. Les mer her.