Per Erik Mæhlum, prosjektleder for Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre og Ida Haukstad Stake, prosjektmedarbeider for  Lillehammer Young Leaders Program.
Per Erik Mæhlum, prosjektleder for Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre og Ida Haukstad Stake, prosjektmedarbeider for Lillehammer Young Leaders Program.

Nytt internasjonalt ung leder-program lanseres på Lillehammer

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre(LOLSC) fortsetter sin satsing på morgendagens idrettsledere og lanserer nå et helt nytt internasjonal ung leder-program. Programmet skal i god ånd etter ungdoms-OL i 2016 arrangeres «av unge, med unge, for unge».

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre ønsker med «Lillehammer Young Leaders Program» å skape en internasjonal utviklingsarena der det tilrettelegges for kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av nasjoner. Programmet vil bestå av en norsk- og en internasjonal samling årlig, der de norske deltakerne deltar på begge.

- Vi ønsker å samle 20 av morgendagens trenere, arrangører og ledere fra Norge i alderen 18-26 år til å delta i programmet. Den internasjonale samlingen vil knyttes opp mot et årlig internasjonalt idrettsarrangement i Lillehammer regionen, og vil i 2021 arrangeres i tilknytning til para-VM, sier Per Erik Mæhlum i LOLSC.

Ung medbestemmelse
Prosjektet vil ledes av 24 år gamle Ida Haugstad Stake som er ansatt som prosjektmedarbeider i LOLSC i en 40 % stilling. Sammen med de norske unge lederne som deltar i programmet skal de tilrettelegge for en årlig internasjonal samling i Lillehammer-regionen.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med dette spennende prosjektet. Jeg håper og tror dette kan bli et attraktivt program for unge ledere som har litt erfaring, og som ønsker nye utfordringer for å utvikle seg videre, sier Ida Haugstad Stake som selv har sittet i ungdomsutvalget i Oppland Idrettskrets i flere år.

Håper at prosjektet skal bli varig
Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har prosjektet finansiering frem til 2023.

- Vi er svært glade for støtten vi har fått fra Sparebankstiftelsen. Dette gir oss gode forutsetninger for å få en god start på prosjektet, og gir oss litt handlingsrom i jobben om å sikre at programmet kan fortsette også etter 2023, sier Mæhlum.

Om programmet
Samling 1 er en ren norsk samling der hovedfokuset blir å forberede den internasjonale hovedsamlingen. På den måten vil deltakerne selv kunne påvirke innholdet og gjennomføringen i størst mulig grad.

Til den internasjonale hovedsamlingen inviterer vi unge idrettsledere fra hele verden til å delta. Gjennom den internasjonale samlingen skal norske deltakere få kjennskap til andre idretts- og frivillighetssystemer, utveksle erfaringer fra ulike roller og verv, få et større internasjonalt nettverk og ta med seg ideer tilbake til sitt organisasjonsledd og i videre engasjement.  De internasjonale deltakerne skal få større kjennskap til norsk idrett, NIF sin satsing på unge ledere og få nye impulser/erfaringer de kan ta med tilbake til sine respektive nasjoner.

Les mer om Lillehammer Young Leaders Program