Foto: Marius Krohn-Hauglie
Foto: Marius Krohn-Hauglie

Nye innstramminger – konsekvenser for idretten

Regjeringen la mandag frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Tiltakene trer i kraft fra og med i dag, onsdag 28. oktober. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett. I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler.

– For kommuner med høyt smittepress kan lokale innstramminger være strengere enn de nasjonale. Dette kan påvirke idretten negativt, både med hensyn til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og publikumrestriksjoner. I Oslo har man eksempelvis et publikumstak på 20 personer for innendørsarrangementer uten fastmonterte seter. Nasjonalt er tilsvarende grense 200 personer uavhengig av hvorvidt man har fastmonterte seter, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund og legger til:

– Dersom de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.  

De nye nasjonale innstrammingstiltakene som trer i kraft fra onsdag 28. oktober, er gjengitt på regjeringens nettsider, her.

Eventuelle oppdateringer i smitteveilederen for idretten vil fortløpende bli publisert på Idrettsforbundets nettsider når slike endringer foreligger.