God hygiene er viktig for å ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Blant annet er skal man unngå deling av drikkeflasker. Foto: Eirik Førde
God hygiene er viktig for å ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Blant annet er skal man unngå deling av drikkeflasker. Foto: Eirik Førde

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

Oppdatert veileder

24. september oppdaterte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet veilederen for smittevern i idretten. De viktigste endringene er:

  • I tråd med andre veiledere er veilederen noe omstrukturert.
  • Trafikklysmodellen er tatt vekk.
  • Smitteverntiltak som kan være aktuelle å anbefale ved økt smitterisiko er omtalt.
  • Nyansering av region og idrettskrets.
  • Presisert at treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag ikke regnes som arrangement.
  • Omstrukturering av avsnittet «Kontaktreduserende tiltak» samt enkelte mindre justeringer.
  • Avsnittet «Forsterkede smittereduserende tiltak for toppidrettsutøvere med nærkontakt» er tatt ut.
  • Presisering at anbefalingen om minst 1 meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet mv.
  • Presisering av at idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.

Se også tidligere endringer i endringslogg