Norsk idrett sparker i gang smittevernkampanje

#idrettmotcovid19 er smittevernkampanjen som Idrettsforbundet, med idrettspresident Berit Kjøll i spissen, nå lanserer. Alle presidenter i de 55 særforbundene utfordres til å være med på en stafett hvor de kommer med en appell til sine medlemmer for å øke fokuset på godt smittevern, både i og utenfor idretten. 

– Nå som barne- og ungdomsidretten er i full gang og vi fortsatt venter på gjenåpning av kontaktidretter for bredden over 20 år, kan vi virkelig bidra til å gjøre en forskjell og forsterke fokuset og betydningen av et godt smittevern i og utenfor idretten. Ingen ønsker å komme tilbake til en situasjon hvor vi igjen må stenge ned aktivitetstilbudet. Norsk idrett har tatt og skal fortsatt ta sin del av ansvaret for å holde smittespredningen lav i samfunnet, og da må vi ha gode ambassadører som ikke bare utviser gode holdninger, men som også viser dette gjennom egen atferd, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til; 

– Jeg gleder meg til å følge stafetten videre og håper alle våre øverste tillitsvalgte fra særforbundene tar utfordringen på strak arm og fremfører sin smittevernappell til sine medlemmer. Idretten har hele veien vist at vi tar smittevernbestemmelsene på alvor. Det må vi fortsette med gjennom tydelige retningslinjer, gode holdninger og gjennom egen adferd hver dag.  

Først ut i appell-stafetten #idrettmotcovid19 er Jan Hendrik Parmann, president i Norges Basketballforbund.  

– Vi må gjøre vår samfunnsplikt og være lojale mot alle smittevernregler og råd som nå gis, også når vi ikke er på idrettsarenaen. Vi må aktivt skape en kultur der det er uakseptabelt å ikke etterleve helsemyndighetenes råd og krav til godt smittevern. På den måten kan vi bidra, sammen med idretten ellers, til at samfunnet får bedre kontroll på covid-19-spredningen. Slik kan vi også bidra positivt til å få åpnet hele idretten raskest mulig, og få lempet på restriksjonene som nå dessverre er nødvendige, sier Parmann i en appell publisert på Basketballforbundets nettsider.  

Nå sender han smittevernkampanjen videre til håndballpresident Kåre Geir Lio.  

Slik kan særforbund delta i kampanjen
Norges idrettsforbund håper særforbundenes øverste tillitsvalgte vil delta i kampanjen. Det enkelte særforbund står fritt til å velge hvordan og i hvilke kanaler appellen skal kommuniseres til sine medlemmer. Den kan være kort eller lang. Det kan være en video, et tekstinnlegg eller begge deler. Bruk gjerne emneknaggen #idrettmotcovid19.