esport612_scanpix.jpg

Norges E-sportforbund lukker muligheten for samarbeid med norsk idrett

Norges E-sportforbund har inngått en avtale med et utenlandsk spillselskap som ikke har lov til å operere i Norge. De utenlandske spillselskapene har som mål å undergrave norsk idretts og norsk frivillighets viktigste inntektskilde. Idrettstinget har enstemmig understreket norsk idretts støtte til den norske spillmodellen og Norsk Tipping. Avtalen som nå er inngått vil umuliggjøre et eventuelt fremtidig samarbeid med Norges E-sportforbund.  

- Norsk idrett har aldri stått overfor en mer alvorlig økonomisk situasjon enn i dag. På grunn av koronarestriksjonene står idrettslag landet rundt i fare for å måtte redusere lokale aktivitetstilbud, sågar legge ned hele sin virksomhet. Da er det ekstra trist at et nyetablert forbund, som selv uttaler at de ønsker å bli medlem i Norges idrettsforbund, og hvor det har vært en prosess og dialog om dette, velger å inngå et samarbeid med et utenlandsk spillselskap, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

På egne nettsider skriver Norges E-sportforbund at de vil jobbe for å få bli medlem av NIF for å sikre medlemmene like rettigheter og muligheter som alle andre som bedriver idrett i Norge og som er medlemmer av NIF.  

Gjennom mange idrettslag over hele landet har E-sportmiljøene allerede funnet en plass i norsk idrett. Norges idrettsforbund ser svært positivt på at e-sport i dag utøves i flere norske idrettslag der medlemmene selv ønsker dette. Fotball har startet e-fotball både med landslag og med seriespill utenom Norges E-sportforbund. Flere særforbund har også vist stor interesse for å knytte sine e-idretter til sin idrett.

- NIF skal fortsatt ha en god og konstruktiv dialog med e-sportmiljøene, og med idrettslagene og særforbund som tilbyr e-sport for sine medlemmer. Vi ønsker å bidra til at disse miljøene fortsatt kan finne sin plass i idrettens klubbhus og idrettshaller. Men denne dialogen kan i fortsettelsen ikke skje med Norges E-sportforbund. Den døren har de dessverre selv valgt å lukke, uttaler Kjøll.  

Norges idrettsforbund stiller seg bak den norske spillmodellen fordi den sikrer ansvarlige spill og fordi den sikrer stabile, forutsigbare økonomiske rammevilkår for norsk idrett, norsk kultur og norske humanitære organisasjoner. Norsk idrett har gjennom en årrekke tatt et tydelig standpunkt mot utenlandske, uregulerte spillselskap. Dette standpunktet ble sist stadfestet enstemmig av norsk idrett i plenum i forbindelse med fjorårets idrettsting. 

-NIF forventer at Stortingets vedtak om å opprettholde enerettsmodellen blir respektert og at tilsynsmyndighetene følger opp eventuelle aktiviteter fra ComeOn og Norges E-sportforbund som kan innebære brudd på pengespillregelverket, avslutter Kjøll.