Norges idrettsforbunds utøverkomité ønsker ikke at det åpnes for politiske markeringer på den olympiske seierspallen. Her er Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud (t.v.) under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Norges idrettsforbunds utøverkomité ønsker ikke at det åpnes for politiske markeringer på den olympiske seierspallen. Her er Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud (t.v.) under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NIFs utøverkomité vil bevare de olympiske seremonienes politiske nøytralitet

NIFs utøverkomité har diskutert hvorvidt det bør gjøres endringer i IOCs regelverk knyttet til markering av politiske standpunkter under olympiske leker. Utøverkomiteen har kommet frem til at det ikke er ønskelig å åpne for politiske markeringer på den olympiske seierspallen eller under åpnings- og avslutningsseremoniene.

Dette spørsmålet er i dag regulert i den såkalte «Rule 50» i det olympiske charter.

– Vi er opptatt av at olympiske utøvere fortsatt skal ha full ytringsfrihet – også under OL. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom det åpnes for å markere politiske standpunkter, må vi også godta at det markeres standpunker som ikke alle utøvere er enige i. Utøvere kan komme under press fra ulike grupper eller myndigheter om å markere spesielle politiske saker. Det vil være en svært krevende situasjon for de utøverne som må målbære slike synspunkter, og for de andre utøverne på podiet, sier lederen av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

IOC har gjennom sin utøverkomité invitert til en bred konsultasjonsprosess blant utøvergruppene verden over. Dette skal resultere i en samlet anbefaling til IOCs Executive Board senere i høst.

– Dersom det skal gjøres endringer i IOCs Rule 50, må seierspallen og øvrige seremonier bevares som politisk nøytrale. Vi vil nå bekjentgjøre vårt standpunkt overfor IOCs utøverkomité, avslutter Uhrenholdt Jacobsen.

Kontaktperson:
Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Telefon: 486 05 565