nif_hovedlogo_612.jpg

NIF ber IOC om at OL i Tokyo 2020 ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i dag sendt et brev til president Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC). I brevet uttrykker NIF bekymring for den vanskelige situasjonen i Norge og på verdensbasis, som følge av pandemien. NIF ber IOC om at OL i Tokyo 2020 ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll. NIF ber samtidig om å få innsikt i de sentrale milepælene som leder frem til en endelig avgjørelse for gjennomføring av OL i Tokyo 2020.

- På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig, er det verken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Ber om innsikt i de sentrale milepælene frem mot IOCs endelige avgjørelse

Idrettspresident Berit Kjøll, ber om å bli godt informert om milepælene som leder frem til den endelige avgjørelsen om gjennomføring av Tokyo-OL i den vanskelige situasjonen man nå står i.

Berit Kjøll sier også at hun deler bekymringene, blant annet knyttet til Fair Play og ulike treningsvilkår, som har fremkommet i pressen de siste dagene vedrørende koronasituasjonen.
-  Bekymringen er ikke bare tuftet på hvordan den lokale koronasituasjonen eventuelt måtte se ut i Tokyo frem mot sommeren – det er også det globale bildet som her må legges til grunn for en avgjørelse fra IOC.

Kjøll presiserer at uansett utfall av IOCs beslutning, vil NIF gjøre selvstendige nasjonale vurderinger knyttet til egne utøvere og deres deltakelse i OL og Paralympics i Tokyo.
- Helse og sikkerhet trumfer alle andre hensyn og utøvernes stemme vil her utgjøre en viktig del av vårt samlede beslutningsgrunnlag, sier Kjøll avslutningsvis.

Les brevet som er sendt til IOC i dag 20. mars.