Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Melding om sikkerhetsavvik til datatilsynet

nif_hovedlogo.jpg

NIF mottok 18. desember en henvendelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vedrørende et varsel de mottok fra sikkerhetsmyndighetene i Irland. Varselet gjaldt et uttrekk med personopplysninger som var tilgjengelig uten tilgangskontroll via en IP-adresse hos en skyleverandør med servere plassert i Irland. Avviket ble oppdaget av sikkerhetsmyndighetene i Irland, som igjen meldte dette videre til nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge (NSM).

 

Basert på henvendelsen ble det avdekket at det var skjedd en feil i konfigureringen av en tjeneste i forbindelse med test av løsninger i forbindelse med flytting av database fra et fysisk servermiljø og opp i skyen. Feilen bestod i at en hadde konfigurert løsningen til å etablere en offentlige IP-adresse.

Feilen ble rettet uten ugrunnet opphold etter at vi mottok varselet og feilen ble meldt datatilsynet i henhold til gjeldende krav for melding av avvik.
Dataene som ble eksponert var et uttrekk fra Idrettens sentrale database og var eksponert via en IP-adresse. Dataene var ikke tilgjengelig via ordinært google søk og krever datakunnskaper eller kjennskap til IP-adressen og hvilken port den er tilgjengelig fra for å få tilgang. Dette betyr at den ikke er tilgjengelig via standard http- og https: -søk, for eksempel på Google. Løsningen som ble brukt ga ikke muligheter for nedlasting/kopiering av alle data, men ga muligheter for søk via et grensesnitt i den aktuelle skytjenesten.

Dataene som ble eksponert inneholdt 3,2 millioner oppføringer og inneholdt navn, alder, klubbtilhørighet og kontaktopplysninger i form av adresse, epost-adresser og mobiltelefonnummer. Dataene inneholdt ikke brukernavn og passord. Uttrekket er ikke eksponert for personer som i henhold til Folkeregisteret er markert med koder for beskyttelse av adresser og eller navn.

NIF beklager på det sterkeste feilen som oppsto, og vil gjøre hva vi kan for å hindre at tilsvarende skjer i fremtiden. Vi vurderer det som mindre sannsynlig at uvedkommende har fått tilgang til persondataene idet analyser i etterkant tyder på at det kun er søkene fra sikkerhetsmyndighetene for å bekrefte at dataene var legitime som har blitt foretatt.

NIF har i etterkant av hendelsen utbedret interne rutiner knyttet til flytting av data til skytjenester og har også aktivert ytterligere tekniske sikkerhetsløsninger mot skytjenester for å hindre uautorisert tilgang. Dette reduserer risikoen for tilsvarende hendelser i fremtiden.

Vi vil presisere at hendelsen ikke knytter seg til sårbarheter i NIFs digitale plattform og at vi mener at personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte i Idrettens digitale tjenester.