Vi har en visjon som sier idrettsglede for alle.  Enhver som opplever rasisme i idretten, opplever ikke idrettsglede, sier Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Vi har en visjon som sier idrettsglede for alle. Enhver som opplever rasisme i idretten, opplever ikke idrettsglede, sier Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lover flere tiltak for å forebygge rasisme i norsk idrett

- Norges idrettsforbund har ingen unnskyldning for at vi ikke har vært gode nok, hatt kunnskap nok, eller erkjent i tilstrekkelig grad at rasisme og diskriminering må tas sterkere tak i. Men det skal vi nå gjøre noe med, sier Berit Kjøll. Idrettspresidenten lovet flere tiltak for å forebygge rasisme i idretten i et møte med kulturminister Abid Raja, flere særforbund, et idrettslag, idrettsutøvere og Antirasistisk senter.

I møtet, som ble avholdt i Kulturdepartementet i dag, ble mange ulike tiltak mot rasisme i idretten diskutert. Idrettspresidenten var tydelig på at norsk idrett alltid skal reagere mot rasisme, og ikke minst hva norsk idrett kommer til å prioritere fremover.

- Jeg forventer at alle som ser, hører eller opplever rasisme i norsk idrett, reagerer på dette, tar det opp, og sørger for at rasismen stopper og ikke får gjenta seg. Dette gjelder særlig de som selv ikke blir utsatt, men som er vitne til at andre blir utsatt for rasisme. Ingen skal være nøytrale til rasisme, var det tydelige budskapet fra idrettspresidenten.

Hun takker idrettsminister Abid Raja som har tatt initiativ til møtet og ikke minst de enkeltpersonene som har stilt opp og delt sine erfaringer om rasisme i samfunnet og i norsk idrett.

- For de av oss som har majoritetsbakgrunn, er det vanskelig å forstå hvor utbredt rasisme og diskriminering er, når man ikke blir utsatt for det selv. Alt for mange av oss har trodd at rasisme var et tilbakelagt stadium i norsk idrett, sier Kjøll. 

Tre viktige tiltak i norsk idrett
Idrettspresident Berit Kjøll er klar på hva idretten nå kommer til prioritere gjennom sommeren og høsten.

- Vi skal starte en kartlegging av hva sentrale organisasjonsledd gjør for å forebygge og håndtere rasisme, samt hva de gjør for å rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn inn i sine styrende organer. Vi skal også lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten som skal etter planen være klar i september.

Kjøll sier at Norges idrettsforbund også skal informere og samarbeide med valgkomiteer med mål om å få flere med minoritetsbakgrunn i styrer.

- Jeg ønsker meg flere med minoritetsbakgrunn inn i valgkomiteene, sier Kjøll.

Resolusjon fra Ledermøtet om rasisme
Den 5. juni, samme dag som den største antirasistiske demonstrasjonen i Norge siden drapet på Benjamin Hermansen i 2001 fant sted i Oslo, tok Norges idrettsforbunds ledermøte på oppfordring fra Norges Basketballforbund et initiativ til en egen resolusjon om rasisme og diskriminering.

Resolusjonen sier at idretten erkjenner at rasisme og diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.  I tillegg forventer ledermøtet at alle organisasjonsledd følger opp idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering, og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Kjøll utdyper:
- Vi har en visjon som sier idrettsglede for alle. Enhver som opplever rasisme i idretten, opplever ikke idrettsglede. Når du opplever diskriminering, trakassering, mobbing eller overgrep i idretten er det ikke idrettsglede. Vårt formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og annen diskriminering er stikk i strid med vår visjon og vårt formål, sier Kjøll.

En vekker
Idrettspresidenten sier norsk idrett må reelt erkjenne og anerkjenne at rasisme finnes i idretten, at det skjer oftere enn vi tror, og at det er vanskelig å si fra om hendelser for dem som blir utsatt for det.

- Vi har sagt at idretten speiler samfunnet, men i denne saken er det ikke godt nok. Jeg har en ambisjon om at idretten ikke skal følge samfunnsutviklingen på dette feltet, men lede den. Vi er blitt vekket, skikkelig vekket, av at personer med synlig minoritetsbakgrunn har reagert med å fortelle om rasisme de selv er blitt utsatt for i idretten. 

- Som øverste leder for norsk idrett lover jeg at vi skal ta ansvaret som hviler på oss som selvstendig organisasjon. Og det ansvaret begynner vi med i dag, sier idrettspresidenten avslutningsvis.

Fra idretten var følgende organisasjonsledd representert under dagens møte med kulturminister Abid Raja: Norges idrettsforbund, Fotballforbundet, Håndballforbundet, Friidrettsforbundet, Basketballforbundet, Danseforbundet, og Sportsklubben Sterling.