Et nytt nasjonalt toppidrettssenter vil ligge på baksiden av dagens Olympiatoppen. Foto: Dyrø og Moen Arkitekter
Et nytt nasjonalt toppidrettssenter vil ligge på baksiden av dagens Olympiatoppen. Foto: Dyrø og Moen Arkitekter

Langt nærmere nytt nasjonalt toppidrettssenter

Mulighetsskissen som danner grunnlaget for valg av utbyggingskonsept for nytt nasjonalt toppidrettssenter er ferdig. Nå håper toppidrettssjef Tore Øvrebø på grønt lys fra idrettsstyret og styret ved Norges idrettshøgskole. – Får vi finansieringen på plass kan senteret stå ferdig i 2023, sier toppidrettssjefen.

Idrettsstyret besluttet våren 2019 å utrede utbygging av et nytt nasjonalt toppidrettssenter med en mulighetsstudie etter at regjeringen bevilget 3 millioner kroner til arbeidet. Nå er konklusjonen klar. Et nytt senter vil bli på 11.600 kvadratmeter og innbefatte nye utendørsanlegg (stadion, isflate, tennisbaner m.m). Senteret vil koste en tredjedel av det opprinnelige prosjektet Campus Sognsvann.

- Prislappen for selve toppidrettssenteret ligger på ca 460-525 millioner kroner. Kostnadsnivået vi ligger på nå gjør det mye mer sannsynlig å få det realisert, sier Øvrebø.

Signalene fra både idretten og politikerne er positive.
- Vi har fått positive signaler fra Kulturdepartementet og ikke minst Norges idrettshøgskole, som er både samarbeidspartner og tomteeier. Noen særforbund som ønsket seg store spesialflater kan bli litt skuffet, men det vi kan si, er at senteret vil gi betydelig større muligheter enn dagens senter gir, sier Øvrebø.

Les mulighetsstudien - skisseprosjekt

Kapasiteten er sprengt – for lengst
Bakgrunnen for at Norge trenger et nytt nasjonalt toppidrettssenter er at Olympiatoppen er sprengt. Treningsforholdene er under enhver kritikk. I tillegg er det svært dårlig plass til helsepersonell, Antidoping Norge klager på forholdene, kantinekapasiteten er sprengt, garderobeforholdene er dårlige og enkelte særforbund leter etter nye steder å trene.
- Anlegget og arbeidsplassen vår har blitt en hemsko for utvikling av trening i internasjonal toppklasse. Attraktiviteten som treningssenter for utøvere og trenere, og som arbeidsplass for svært mange bare fortsetter å synke. Vedlikeholdskostnadene øker, og vi beveger oss sakte, men sikkert, inn i en krise. Dessuten har vi en treningshall, Olympiahallen, som kun er midlertidig, sier Øvrebø.

Saken fortsetter under bildet.
ToreØvrebø_612.jpg
Toppidrettssjef Tore Øvrebø står her på tomta som er planlagt til nytt nasjonalt toppidrettssenter. Foto: Halvor Lea

Styrke møteplassen i norsk toppidrett
Han mener dessuten at et Olympiatoppen i ny drakt er et nødvendig strategisk grep for å styrke møteplassen og fellesskapet i norsk toppidrett, og at dette behovet er forsterket gjennom koronaperioden.
- Vi må styrke den fysiske møteplassen for å kunne tilby treningsfasiliteter i verdensklasse – samtidig som at dette blir en arena for samspill, deling, læring og utvikling på tvers av idrettene. Det andre grepet som er viktig er selve utøver- og landslagsfinansieringsmodellen hvor Olympiatoppen, gjennom sitt mandat, skal kvalitetssikre toppidrettsarbeidet i prioriterte særforbund gjennom å utfordre og støtte dette arbeidet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Behandles i Idrettsstyret i august
Etter sommeren kan flere av brikkene som skal til falle på plass. Norges idrettshøgskole sier forhåpentligvis ja til planene, og i august skal Idrettsstyret behandle saken.

- Under Idrettstinget 2019 på Lillehammer vedtok norsk idrett et mål om at et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter bør stå ferdig til 2023. Norsk toppidrett er en suksesshistorie i verdenssammenheng, og skal vi klare å utvikle oss som toppidrettsnasjon, må vi legge til rette for at våre beste kvinner og menn skal lykkes i nettopp det. Norges Olympiske Komité og Norges Paralympiske Komité, som er en svært viktig del av hele vår organisasjon, fortjener et nytt nasjonalt toppidrettssenter slik at de kan lykkes med sitt arbeid, sier idrettspresident Berit Kjøll, og fortsetter:

- Jeg er glad for å ha fått presentert noe som er både fremtidsrettet og moderne, samtidig som det er effektivt og nøkternt. Det er realisme i dette prosjektet og jeg ser virkelig frem til en god diskusjon og behandling i Idrettsstyret.
- Norsk idrett har satt seg som mål om å gjøre de beste bedre, gjøre de beste flere og ikke minst utvikle morgendagens utøvere. Det forplikter, avslutter idrettspresidenten.

dyrøogmoenarkitekter612.jpg
Hovedinngangen til nytt nasjonalt toppidrettssenter slik Dyrø og Moen arkitekter ser for seg.