Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronasituasjonen og konsekvenser for norsk idrett

Pressekonferanse_stor612.jpg

Norges idrettsforbund mottok i dag nye retningslinjer fra Helsemyndighetene for gjennomføring av arrangement i Norge. De nye retningslinjene er tydelige. Arrangementer over 500 deltakere bør avlyses, utsettes eller eventuelt gjennomføres med tomme tribuner.

 

For Norges idrettsforbund har vi hele veien vært tydelige på at vi ønsker å følge de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. Det gjelder også de nye retningslinjene og innstrammingene som nå har kommet.

Norges idrettsforbund tar situasjonen rundt koronaviruset både i Norge og internasjonalt på største alvor. Idretten samler mange mennesker hver dag landet rundt; alt fra store publikumsmengder på idrettskonkurranser, til store breddearrangement med mange deltakere, ofte fra mange forskjellige steder, til daglige ansamlinger i forbindelse med kamp og trening.

Norsk idrett, som en viktig samfunnsaktør vil i den krevende situasjonen vi nå står i, ta sin del av ansvaret for å bidra til å redusere smitterisiko. Vi oppfordrer derfor alle våre organisasjonsledd om å følge anbefalingene som nå har kommet fra norske helsemyndigheter.

Vi synes det er leit, både for arrangør, utøvere og publikum for at vi ikke kan tilby store publikumsarrangementer slik vi ønsker. Vårt fokus nå er bidra til å ivareta liv og helse.

Når det gjelder de økonomiske og sportslige konsekvensene av eventuelle avlysninger og utsettelser må vi komme tilbake til dette på ett senere tidspunkt. Vi kan imidlertid bekrefte kulturministerens budskap i intervju med NRK om at dette rammer idretten og frivilligheten hardt og vi er glad for at myndighetene er oppmerksomme på dette.

Vi jobber nå med å utarbeide juridisk informasjon og veiledning knyttet til situasjonen som skal tilgjengeliggjøres for våre medlemmer. NIF har også opprettet dialog med myndighetene rundt Koronasituasjonen, og vi er naturligvis opptatt av at våre idrettslag, klubber og særforbund skal kunne levere et godt aktivitetstilbud både på kort og lengre sikt. Vi opplever at norske myndigheter har de samme ambisjonene.

Les også Viktig informasjon om koronavirus