Foto: NTB scanpix
Foto: NTB scanpix

Konstruktivt møte med statsråd Raja i dag

Kulturminister Abid Raja gjennomførte i dag et telefonmøte med idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen for å diskutere den videre gjenåpningen av breddeidretten for voksne med kontakt.

- Jeg opplever møtet som godt og konstruktivt hvor vi har en felles forståelse for de utfordringene idretten står ovenfor vedrørende gjenåpning for breddeidrett med kontakt for de over 20 år. Samtidig må vi respektere helsemyndighetenes råd knyttet til usikkerheten rundt den videre smitteutviklingen i Norge, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til;   

-I Norge får idretten gode tilbakemeldinger på at vi har vært flinke til å følge de smittevernsfaglige rådene fra helsemyndighetene. Det må vi fortsette med for å unngå at vi får ny smittebølge i Norge, hvor vi igjen må stenge ned, sier Kjøll.  

I dagens møte fortalte statsråd Raja at han også har vært i kontakt med helseminister Bent Høie for å undersøke muligheten for å fremskynde en gjenåpning av den øvrige breddeidretten for voksne, men helsemyndighetene er tydelige på at de ønsker å se an smitteutviklingen gjennom sommerukene før det tas en ny vurdering for videre gjenåpning av idretten og samfunnet for øvrig.  

Statsråd Abid Raja vil umiddelbart overbringe Fotballforbundets smittevernsprotokoll for breddefotballen til helsemyndighetene for en rask vurdering av denne.  

- Vi er takknemlige for at statsråden vil be helsemyndighetene om en snarlig faglig vurdering av NFFs smittevernsprotokoll for gjenåpning av breddefotballen over 20 år, som også skal kunne komme til anvendelse for øvrig breddeidrett for voksne med kontakt. En snarlig godkjennelse av protokollen vil gjøre det lettere å komme i gang raskest mulig med trening, kamper og konkurranser innenfor smittevernsfaglige rammer, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll, sier Berit Kjøll. 

Norges idrettsforbund er opptatt av å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør og vil fortsette å ta sin del av den nasjonale dugnaden for å hindre en videre oppblomstring av smitte i Norge.   

-Det meste av norsk idrett er allerede gjenåpnet fordi vi har vært en konstruktiv pådriver ovenfor myndighetene og fordi vi har vist oss tilliten verdig og fulgt smittevernsbestemmelsene. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra den delen av breddeidretten for voksne som ennå ikke har kommet i gang, men jeg opplever en kulturminister som jobber målrettet for idrettens beste og som står klar til å trykke på den grønne knappen for resten av breddeidretten så snart helsemyndighetene gir et klarsignal for detteavslutter Kjøll.