tokyologo1224.png

IOC har besluttet å utsette OL/PL i Tokyo i inntil ett år- En klok og riktig avgjørelse sier Idrettspresident Berit Kjøll.

- Dette er en klok beslutning. Det er prisverdig at japanske myndigheter og IOC på bakgrunn av dagens situasjon og informasjon fra Verdens Helseorganisasjon har besluttet å utsette lekene. Det viser at helse og sikkerhet er det aller viktigste. Jeg har samtidig stor sympati og forståelse for den krevende situasjonen som den japanske arrangøren og nasjonen nå har kommet i, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier dette var en ventet beslutning, som oppleves som både riktig og grundig.

- IOC, IPC og japanske myndigheter har tatt situasjonen på alvor, og vi er glade for at OL og Paralympics sannsynligvis blir gjennomført neste sommer. Olympiatoppen starter umiddelbart samarbeidet med sommeridrettene med å refokusere og legge nye planer for utøverne. De må fortsette sine forberedelser, og fortsette å trene, og daglig treningskvalitet gjelder fremdeles. Ledelsen i Olympiatoppen har nettopp hatt et møte, hvor vi har begynt å legge en ny plan for tilpasninger og endringer av kontrakter for precamp, bosteder, transport, reiser osv. Vi er optimistiske og tror dette skal gå bra, sier Øvrebø.

- For NIF og Olympiatoppen blir det nå viktig å gå i tett dialog med de sommerolympiske særforbundene og utøverkomiteen for å skaffe en totaloversikt over hvilke konsekvenser en utsettelse av lekene har for våre utøvere og for resten av vår idrettsbevegelse sier Kjøll og fortsetter;

-En utsettelse av OL/PL i Tokyo er uansett langt bedre enn en avlysning og gir våre utøvere en ny mulighet til å innfri sine drømmer om OL og PL medaljer når tiden er moden for dette. Samtidig vet jeg at mange av våre særforbund og utøvere i dag føler stor usikkerhet knyttet til situasjonen som nå har oppstått. Jeg vil derfor rette en stor takk til utøverne som har stått i en svært krevende situasjon over tid, og likevel klart å holde fokus mot sine mål, avslutter Kjøll. 

Norges idrettsforbund og Olympiatoppen vil nå gå i tett dialog med særforbundene, og utøverkomiteen i NIF for å vurdere hvordan vi kan jobbe sammen for å få en god oversikt over både de sportslige, juridiske og administrative konsekvensene av utsettelse av lekene.