Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettspresidenten klargjør sitt standpunkt til finansiering av Kina-samarbeidet

BeritKjøll3_Lav_foto_GeirOweFredheim_612.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll: Foto: Geir Owe Fredheim (NIF)

I gårsdagens TV2 innslag spør TV2 undertegnede om jeg støtter bruk av spillemidler til Kina-prosjektet.

 

Jeg svarer ja på dette spørsmålet, men premisset for mitt tilsvar er krystallklar. Ved å si nei til myndighetenes beslutning om valg av finansiering til NIFs oppfølgende oppgaver tilknyttet Kina-samarbeidet, kunne ikke NIF opprettholdt sitt engasjement i avtalen. Det mener jeg ville hatt betydelige negative konsekvenser for avtalen og for norsk idrett. I tidligere dialog med departementet ble det klart at dette var måten myndighetene ønsket å finansiere NIFs oppfølging av Kina-samarbeidet på. Det forholder vi oss til. Dette kommer dessverre ikke tydelig frem i TV2 intervjuet i går kveld.

TV2 henviser også til et høringsnotat som angivelig skal være sendt til Kulturdepartementet datert 15. oktober 2019, ifølge TV2-reporter for det aktuelle innslaget. Dette er feil. Høringsnotatet er ikke sendt til Kulturdepartementet, men var et høringsinnspill til forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget som følge av ordinære høringsprosesser i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. I dette notatet står det følgende;

«Norges idrettsforbund er en aktiv part i regjeringens Kina-samarbeid, et samarbeid som oppleves fruktbart både fra norsk og kinesisk side. Norges idrettsforbund ber komiteen fremme et prinsipielt forslag om at når frivillige organisasjoner bidrar i det utenrikspolitiske arbeidet på vegne av regjeringen skal det finansieres over fagdepartementenes budsjett, og ikke over spillemidler eller andre tilskudd beregnet på organisasjonens formål i Norge.»

Argumentasjonen som legges til grunn i innspillet til forsvars- og utenrikskomiteen er at definisjonen av idrettsformål, ifølge NIF, må klargjøres ytterligere for fremtiden. Dette har NIF også tydeliggjort i sitt innspill til den nye idrettsmeldingen.