NIF krever ytterligere tiltak slik at den økonomiske situasjonen blir så god som overhodet mulig under koronakrisen. Foto: Eirik Førde
NIF krever ytterligere tiltak slik at den økonomiske situasjonen blir så god som overhodet mulig under koronakrisen. Foto: Eirik Førde

Idrettsforbundet ber om ytterligere tiltak for å løse idrettslagenes akutte pengemangel

Regjeringens økonomiske støtteordningen for tapte arrangementsinntekter i norsk idrett løser ikke fullt ut idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer. Derfor har norsk idrett forslag til tre nye konkrete tiltak som raskt vil bedre idrettslagenes vanskelige økonomiske situasjon.

Idrettspresident Berit Kjøll sier hun er svært takknemlig for at Stortinget, etter forslag fra regjeringen, etablerte en kompensasjonsordning på 600 millioner kroner for avlyste idrettsarrangement for mars og april.
- Norsk idrett ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med regjeringen om å utarbeide målrettede tiltak for å støtte opp under idretten og frivilligheten, men vi kan allerede nå å si bevilgningen på langt nær løser idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Derfor kommer Norges idrettsforbund, i samarbeid med alle særforbundene og idrettskretsene, med tre nye forslag til konkrete tiltak:  

1. Full momskompensasjon for 2018 og 2019
For det første ber norsk idrett om at utbetalingstidspunkt for momskompensasjonsordningen for varer og tjenester for regnskapsåret 2019 fremskyndes, og at det gis full momskompensasjon både for regnskapsårene 2018 og 2019.
- Det må gis lovnader om full momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Basert på 2018-tall tilsier det at Stortinget må plusse på allerede bevilget beløp på 1 685 000 000 kroner i årets statsbudsjett til momskompensasjon for idretten og øvrig frivillighet, med ca. 310 000 000 kroner, sier generalsekretær Karen Kvalevåg I Norges idrettsforbund.

2. Frafall av leie av idrettsanlegg
For det andre foreslår norsk idrett at myndighetene, som en del av dugnaden, ber kommuner og fylkeskommuner frafalle krav på leie av idrettsanlegg i den perioden idrettslagene er forhindret fra å benytte disse.
- Mange idrettslag betaler leie for offentlige idrettsanlegg. Et godt virkemiddel for å bedre idrettslagenes likviditet, vil kunne være frafall av disse kostnadene. NIF ber derfor staten anmode kommuner og fylkeskommuner om å frafalle krav om leiekostnader for offentlige idrettsanlegg i perioden med aktivitetsstopp, sier Kvalevåg.

3. Rentekompensasjonsordning
For det tredje ber norsk idrett myndighetene om en rentekompensasjonsordning for anlegg eid av idrettslagene selv.
- NIF vil også foreslå at myndighetene kompenserer for renter knyttet til finansiering av idrettsanlegg som eies av idrettslagene selv. Mange idrettslag har bygget sine egne anlegg og har ved dette spart det offentlige for store investeringer og driftskostnader. Uten aktivitet i anleggene og uten inntekter fra treningsavgifter og idrettslig aktivitet, bortfaller idrettens inntekter, mens renter knyttet til idrettsanlegg fortsatt må betales. NIF vil utarbeide et estimat over idrettslagenes rentekostnader knyttet til egne anlegg. NIF vil gjerne samarbeide med departementet om utformingen av en slik ordning, sier Kvalevåg.

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. Norges idrettsforbund vil presentere kartleggingen så snart resultatene er klare.