Gratis digital besøksregistrering

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten.

Koronapandemien og kravene om smitteverntiltak byr på utfordringer for idrettslagene, og i dag registreres mange deltakere på kamper og treninger manuelt.

Det er vanskelig å drive smittesporing når navn og kontaktinfo mangler, eller når man mangler full oversikt over alle tilstedeværende på et arrangement. I tillegg er personvern en utfordring i kampen mot koronaviruset.

- For Norges idrettsforbund har det vært viktig å tilby idrettslagene en gratis, enkel og trygg løsning for å håndtere oppmøteregistrering. Vi er glade for at vi nå, sammen med en frivillig ildsjel og Vipps, kan levere en sikker, effektiv og gratis tjeneste som sikrer dette. Dette er i tråd med idrettens ønske om å ta en aktiv rolle i den nasjonale dugnaden mot smittespredning i samfunnet, for å sikre at aktiviteter kan gjennomføres, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF.

Besøkende med idrettens ID eller Vipps skanner enkelt en QR-kode og vil umiddelbart bli registrert i løsningen til arrangementet med navn og telefonnummer. For andre besøkende kan man registreres manuelt i samme løsning.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

NIF ønsker å tilby alle organisasjonsledd tilknyttet norsk idrett gode, brukervennlige og effektive digitale løsninger. Løsningene skal bidra til at det blir enklere å drifte de ulike organisasjonsleddene i idrettslagene og redusere tidsbruk knyttet til administrative oppgaver.

Alle organisasjonsledd som er tilknyttet norsk idrett, kan benytte idrettens
løsning for registrering av tilstedeværelse på arrangement. Med organisasjonsledd menes idrettslag, særforbund, særkretser, idrettskretser, idrettsråd, Olympiatoppen og Norges idrettsforbund sentralt.

Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.

Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon og sikrer digital besøksregistrering som gjør det raskt og effektivt å kontakte deltakere på et idrettsarrangement dersom det blir avdekket koronasmitte.

- I Vipps er vi opptatt av forenkling, og oppmøteregistrering ble løst veldig manuelt hos mange idrettslag. Vi ønsker å bidra for å lette dette arbeidet. Til vår store begeistring var en fotballglad og selvstendig utvikler allerede godt i gang med en løsning basert på Vipps Logg inn og Idrettens ID. Gjennom raskt og godt lagarbeid med Norges idrettsforbund kan vi presentere en løsning til idrettslagene og klubbene som både er enkel, trygg og helt gratis å bruke, sier Steinar Bjørnerud, passordutrydder i Vipps.

Se også: Helsedirektoratets veiledning for smittevern og sporing innen idretten