Flere idrettskretser tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge. I Oslo er bryting én av mange aktiviteter. Foto: NIF
Flere idrettskretser tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge. I Oslo er bryting én av mange aktiviteter. Foto: NIF

Full sommeraktivitet i flere idrettskretser

Oslo, Trøndelag og Vestland idrettskrets har alle sørget for at barn og unge har et aktivitetstilbud i sommerferien. – Barna trenger idretten og idretten trenger barna, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke.

Oslo idrettskrets er i full gang med årets sommerprosjekt, og i samarbeid med Oslo kommune deler de ut midler til over 500 aktivitetsuker i løpet av sommeren. I de delene av Oslo hvor idrettstilbudet trengs aller mest, vil det være allsidige tilbud hele sommeren.

Idrettskretsen forventer et aktivitetstilbud til minst 20.000 barn og unge. Blant annet skal svømmeklubbene i byen sørge for at 3.000 barn lærer å svømme.

Du kan lese mer om idrettssommeren i Oslo her, og her finner du hvilke aktiviteter som finnes i de ulike bydelene.

– De siste ukene har vi vært vitne til kreativitet, engasjement og samarbeidsvilje blant våre idrettslag som virkelig varmer og gleder. Dette er dugnadsinnsats og samfunnsansvar av første klasse – og viser hvilken genuin vilje det er i idrettslagene til å finne gode løsninger og bidra for nabolaget, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

– Til glede og nytte for alle sammen
Også Trøndelag idrettskrets har tatt grep for å sikre at barn og unge har et tilbud i skoleferien, med Trondheim-ordfører Rita Ottervik i spissen. Idrettskretsen har laget en portal for å samle aktiviteter innen idrett, kultur og friluftsliv.

– Vi har satt i gang dette prosjektet for at idretten skal samle seg – og gi ett felles tilbud som skal være til glede og nytte for alle sammen i Trøndelag, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, i en video.

Les mer om SommerTrondheim her.

– Ekstra viktig i år
Vestland idrettskrets, i samarbeid med NFF Hordaland og NHF Region Vest, arrangerer ferieaktiviteter i Bergen og på Stord. Idrettskretsen vil også være med å støtte en rekke andre ferieaktiviteter i regi av idrettslag i Vestland.

Mange av ferieaktivitetene er åpne for alle, og noe få er kun for utvalgte målgrupper. Primærmålgruppen for ferieaktivitetene er barn og ungdommer i alderen 8-14 år. Idrettskretsen vil i noen tilfeller åpne opp for barn i alderen 6-8 år, hvor det er følge av eldre søsken. Aktiviteter for ungdommer (15-19 år) vil kun være utvalgte steder og for mindre grupper.

– Vi ønsker at alle barn og ungdommer skal få mulighet til å oppleve gode, spennende og meningsfylte aktiviteter og ferieminner. I år vil dette bli ekstra viktig, derfor vil vi bidra til å skape positive minner for de som trenger det mest – med idrett i fokus, skriver Vestland idrettskrets på sine nettsider.

Les mer om Vestland idrettskrets sitt sommertilbud her.