Første kvinnelige president i Badmintonforbundet
Espen Larsen, generalsekretær i Norges Badmintonforbund sammen med nyvalgt president Kari Bunes. Foto: Norges Badmintonforbund

Første kvinnelige president i Badmintonforbundet

Kari Bunes fra Moss Badmintonklubb er første kvinnelige president i Norges Badmitonforbunds 82 år lange historie.

Under Ledermøtet og Forbundstinget på Lillestrøm ble Kari Bunes enstemmig valgt inn som president. Bunes har to perioder bak seg som visepresident, henholdsvis fra 2002-2012 og fra 2018-2020.

- Hvordan føles det å være den første kvinnelige presidenten i Badmintonforbundets historie?
- Det er ikke noe jeg har tenkt noe særlig over. Det føles bra å få være med på å bryte en barriere i forbundets historie og dersom det kan bidra til at flere kvinner ønsker å posisjonere seg for lederverv i norsk idrett, så er det positivt, sier Bunes til Norges idrettsforbund.

- Hva slags ambisjoner har du for forbundet?
- Jeg har en ambisjon om å forsterke samhandlingen mellom de ulike organisasjonsleddene, klubb - krets - forbund. En sterkere samhandling anser jeg som et viktig steg i arbeidet om en felles måloppnåelse og visjon.

- Hva har fått deg til å ta steget opp til øverste nivå i forbundet?
- Troen på at jeg er klar for oppgaven og har noe å tilføre.

- Hva slags tips og råd har du til andre kvinner som også ønsker å ha lederposisjoner?
- Vis interesse og engasjement, vær målrettet, nysgjerrig og uredd. Skap deg ditt eget nettverk av relasjoner.

På tinget ble Ståle Åbotsvik fra Tromsø Badmintonklubb og Hans Jarle Einarsen fra Sotra Badmintonclub enstemmig valgt som visepresidenter.

Les mer om Norges Badmintonforbund