Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En gledens dag i kampen for en ansvarlig spillpolitikk

Kjoll612.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med regjeringens nye lovforslag som vil fjerne ulovlig spillreklame. Foto: Geir Owe Fredheim

Vi vil takke regjeringen og spesielt kulturminister Abid Raja som fremmer et lovforslag som vil bidra til å fjerne ulovlig pengespillreklame fra norske tv-skjermer. Den nye kulturministeren har satt seg raskt inn i utfordringene, og viser med dette handlekraft i en svært viktig sak.

 

Norsk idrett har alltid, og vil alltid støtte tiltak som begrenser problemspilling og reduserer antall personlige tragedier forårsaket av pengespill. For norsk idrett er hensynet til problemspilleren og den spillavhengige viktigst. Lovforslaget forventes derfor å få solid oppslutning i Stortinget, og ikke minst i norsk idrett! 

Norge har i dag allerede et forbud mot å reklamere for spill fra utenlandske spillselskaper som driver ulovlig i Norge, men norske myndigheter har frem til nå ikke hatt muligheten til å håndheve markedsføringsforbudet ovenfor utenlandske spillselskaper som reklamerer på tv-kanaler sendt fra utlandet. Det nye lovforslaget gir Medietilsynet et mandat til å håndheve forbudet og hindre den bevisste omgåelsen av norsk lov. Dette ved å pålegge distributører av tv-kanaler og audiovisuelle tjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring. 

Sårbare spillere må beskyttes

Norges idrettsforbund applauder det nye lovforslaget for å håndheve forbudet mot utenlandsk spillreklame i Norge. I dag bombarderes norske tv-seere med over 1500 reklameinnslag i døgnet for utenlandske spillselskaper og deres produkter. Med den nye ordningen blir reklametrykket dramatisk redusert til glede for sårbare spillere, deres familier og samfunnet. Reklame virker, ergo virker også reklameforbud. Et forbud vil i større grad kanalisere tilbudet over på lovlige spill fra Norsk Tipping som både er mindre aggressive og som betydelig enklere kan reguleres fra myndighetene.

Forbudet handler i første rekke om å beskytte sårbare spillere som allerede sliter med pengespillproblemer og som nå daglig eksponeres for betydelige og aggressive markedsføringstiltak fra utenlandske spilleselskaper på norske tv-skjermer. Det blir det nå heldigvis slutt på! 

Støtter en ansvarlig pengespillpolitikk

Norges idrettsforbund har tatt et tydelig standpunkt mot utenlandske, uregulerte spillselskap og det er ikke likegyldig hvordan vi blir finansiert. Norges idrettsforbund stiller seg bak regjeringens pengespillpolitikk og den norske spillmodellen, først og fremst fordi denne modellen sikrer en ansvarlig spillpolitikk i Norge. Den sikrer tryggest mulig deltakelse i spill, også for dem som har utfordringer med avhengighet. Samtidig sikrer den norske spillmodellen stabile, forutsigbare rammevilkår for norsk idrett, norsk kultur og norske humanitære organisasjoner, rammevilkår som også kan komme til å bli bedre som følge av den nye lovgivningen.  

Det nye lovforslaget er ansvarlig politikk. Det følger opp tidligere kulturminister Trine Skei Grandes lovnader om at hensynet til de sårbare spillerne skal veie tyngst. Vi ønsker det nye lovforslaget velkommen og gleder oss til fremtidens sportssendinger på tv, fri for snikreklame fra utenlandske spillselskaper.