«Sammen redder vi liv i idretten» er et prosjekt ledet av Norges idrettsforbund, som piloteres i Norges Fotballforbund. Foto: NFF
«Sammen redder vi liv i idretten» er et prosjekt ledet av Norges idrettsforbund, som piloteres i Norges Fotballforbund. Foto: NFF

Digitalt infomøte om hjertestartere i idrettslag

Trenger du en repetisjon av hvordan du skal utføre hjerte- og lungeredning og bruke hjertestarter? Lurer du på hvorfor klubbens hjertestarter skal registreres i Hjertestarterregisteret på 113.no? Da bør du delta på årets viktigste informasjonsmøte torsdag 15. oktober.

Det er mange hjertestartere rundt om i Idretts-Norge, men dessverre er altfor få av dem registrert og synlige for 113-sentralen.

«Sammen redder vi liv i idretten» og Hjertestarterregisteret på 113.no inviterer til et 15 minutter langt informasjonsmøte torsdag 15. oktober kl. 18.00 på Teams, for å kickstarte Verdens hjerte- og lungeredningsdag som markeres 16. oktober.

Kan ramme hvem som helst – hvor som helst
Vi har alle hørt om kjente idrettsutøvere som har fått hjertestans. Men hjertestans kan ramme hvem som helst – og hvor som helst. Visste du at de fleste som gir livreddende førstehjelp gir hjelp til en de kjenner?

Mange idrettslag ligger i sentrum av et lokalsamfunn. Dersom en utøver, forelder, besteforelder eller en tilfeldig forbipasserende faller om med hjertestans i nærheten av idrettsanlegget, kan idrettslagets hjertestarter være livreddende. Når noen ringer 113 og melder om en hjertestans, vil 113 finne ut hvor nærmeste hjertestarter er. Jo flere hjertestartere vi klarer å få registrert i Hjertestarterregisteret, jo større sjanse er det for å redde liv.

NFF med pilot 
«Sammen redder vi liv i idretten» er et prosjekt ledet av Norges idrettsforbund, som piloteres i Norges Fotballforbund. Målet med prosjektet er å øke antall hjertestartere ved idrettsanlegg som er synlige for 113 – og å drive dugnadsbasert trening i hjerte- og lungeredning. Foreløpig er pilotprosjektet forbeholdt NFFs Kvalitetsklubber, men målet er å rulle ut et stort hovedprosjekt i mange flere særforbund etter hvert.

Les mer om prosjektet her.

Håpet er at så mange som mulig i hele Idretts-Norge skal ha god kunnskap om hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter, og at de ikke er redde for å gjøre de livsviktige tiltakene. I 2019 var det behov for hjerte- og lungeredning 3715 ganger, og derfor er det viktig at så mange som mulig kan det!

Hjertestarteren kan virke skremmende, men husk at du alltid får god veiledning fra 113-sentralen, så du er aldri alene.

Her er Teams-lenken til infomøtet torsdag 15. oktober kl. 18.00.