_63A6532_612.jpg

Berit Kjøll godt fornøyd med dagens viktige avklaring for norsk idrett

Regjeringen har bestemt at store deler av breddeidretten kan starte en gradvis gjenåpning fra og med 7. mai så lenge avstandsbestemmelsene på én meter overholdes. Idrettshaller kan nå åpne dørene for idrettsaktivitet. Organisert svømmeaktivitet kan starte 1. juni. Trening i elitefotballen kan gjenopptas umiddelbart, med seriestart 16. juni.

For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede med en ansvarlig arrangør. 15. juni åpnes det for idrettsarrangementer for inntil 200 personer med samme bestemmelser.

Godt fornøyd idrettspresident

Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med avklaringene som har kommet fra regjeringen og helsemyndighetene under dagens pressekonferanse og ønsker, på vegne av hele norsk idrett, å takke regjeringen for at de har lyttet til idrettens innspill, slik at mange idrettslag og klubber nå kan starte opp igjen med aktiviteter.

- Det har vært en konstruktiv prosess for oss alle – og måten vi har samarbeidet på i denne vanskelige tiden har vært meget god. Jeg ser frem til videre dialog slik at vi sammen sørger for at norsk idrett etter hvert kommer i gang for fullt innenfor smittevernsbestemmelsene, sier Kjøll.

Milepæl for norsk idrett

Dagen i dag representerer en viktig milepæl i den gradvise gjenåpningen av norsk idrett.

- Nå blir det betydelig lettere for våre 11000 idrettslag å komme tilbake til en mer normal drift. Lagene vil lettere få betalt for treningsavgifter, og de kan i begrenset skala starte opp inntektsbringende aktiviteter som dugnader og kiosksalg innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier en fornøyd idrettspresident.

Felles veileder for idretten 11. mai.

Idretten skal nå jobbe tett sammen med helsemyndighetene for å utarbeide en veileder for oppstart og gjennomføring av barne- og ungdomsidretten.

- Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund, og flere særforbund skal innen 11. mai utarbeide en felles veileder for hvordan idrettene kan tilpasse sine aktiviteter etter de nye bestemmelsene. Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier Kjøll.

Etterlengtet fotballstart

Idrettspresidenten er glad for at regjeringen har lyttet til Fotballforbundet og Idrettsforbundet, slik at elitefotballen kan komme i gang med treninger og kamper.

- Fotballforbundet har utarbeidet et solid smittevernsfaglig opplegg som vil ha stor kompetansemessig overføringsverdi til den øvrige toppidretten i Norge. Fotballen favner bredt med sine 377.000 medlemmer, og engasjerer svært mange. Jeg gleder meg til å se ekte idrettsglede i barneidretten og på TV-skjermen i tiden som kommer, sier Kjøll.

- Gjennom regjeringens plan for gradvis gjenåpning skal vi vise at topp- og breddeidretten går hånd i hånd i en felles dugnad for å hindre økt smitte i samfunnet, avslutter Kjøll.