Rugby under NM-veka i 2018. Foto: Dag Oliver.
Rugby under NM-veka i 2018. Foto: Dag Oliver.

Arrangementskompensasjon til idretten

Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

NIF avventer ytterligere klargjøring av forskriften fra Lotteri- og stilftelsestilsynet. Det vil blant annet bli utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden. Dette vil bli lagt ut før påske, mens selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. NIF vil informere våre medlemmer om både Excelark som grunnlag for søknadsskjema og veilederen når disse foreligger før påske.