Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett støtter norsk idrett i flere viktige saker

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett støtter norsk idrett i flere viktige saker

Arbeiderpartiet la i går frem sitt alternative budsjett for 2021. Norges idrettsforbund er fornøyde med flere av sakene partiet løfter frem i sitt forslag.

Arbeiderpartiet løfter fremfrivilligheten i sitt forslag, og vil innføre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner ved å sette av 350 mill. kroner ekstra til momskompensasjonsordningen.

- Norges idrettsforbund har spilt inn rettighetsfestet og full momskompensasjon som en av våre viktigste saker til statsbudsjettet. Vi er veldig glade for at Arbeiderpartiet prioriterer dette, og nå håper vi at flere partier støtter opp om dette, slik at det kan få flertall i Stortinget når statsbudsjettet skal behandles. Dette vil være sårt tiltrengte penger for alle 11000 små og store klubber og lag som lever fra hånd til munn der ute, sier idrettspresident Berit Kjøll.

En annen sak som har fått stor oppmerksomhet i regjeringens forslag til statsbudsjettet er forslaget om utkvittering av Stortingets vedtak fra 2017 som sier at «Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall, og at det finansieres som et folkehelsetiltak.» Mange reagerer på at vedtaket ikke har blitt gjennomført, og at det nå skal avlyses. Arbeiderpartiet tar i sitt budsjettforslag til orde for at de vil satse på brede folkehelsetiltak som treffer hele befolkningen, og har satt av 30 millioner til «én times fysisk aktivitet i skolen».

- Formålet med Stortingets vedtak er at skolen er det eneste stedet hvor man kan nå alle barna, og det er her man har muligheten til å sikre nødvendig fysisk aktivitet for å opprettholde god fysisk og mental helse. Skolen vil ofte være barnas første møte med aktivitet og idrett. En times fysisk aktivitet daglig kan derfor bidra til et ønske om å delta aktivt i idretten gjennom hele oppveksten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Arbeiderpartiet har også lagt inn 5 millioner kroner til Lillehammer Olympiske Anlegg.

Her kan du lese Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021