Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

WADA-beslutning om RUSADA: Nå må sannheten på bordet!

NIF_Logo_Farger_RGB_612x373pix.png

Verdens antidopingbyrå (WADA) meldte torsdag i forrige uke at innhentingen av data fra antidopinglaboratoriet i Moskva har vært vellykket. Som følge av dette har WADAs styre i dag besluttet, inntil videre, å opprettholde godkjennelsen av RUSADA som nasjonalt antidopingbyrå i Russland.

 

- Erfaringene så langt har vist at det er all mulig grunn til å være skeptisk, da russiske myndigheters samarbeidsvilje så langt har vært under enhver kritikk. Tiden vil vise hvorvidt informasjonen som er hentet ut fra det tidligere Moskva- laboratoriet er fullstendige og ikke manipulert, sier idrettspresident, Tom Tvedt og legger til:

- Dersom det foreligger bevis på positive dopingprøver, må dette få konsekvenser for RUSADA, russisk idrett og de utøverne dette måtte gjelde.

Norges idrettsforbund registrerer at WADA nå endelig har fått tilgang til LIMS-databasen fra det tidligere Moskva-laboratoriet og at dette er fremskaffet 17 dager på overtid. Dette var også et absolutt krav som WADA fremsatte for å oppheve suspensjonen av Russlands antidopingbyrå (RUSADA).

- Tidsfristen ble brutt, og dette er i seg selv svært kritikkverdig. Vi følger nå nøye med på den videre saksutviklingen og WADAs konklusjoner med hensyn til dataene som er hentet ut fra det tidligere Moskva-laboratoriet, sier Idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund.  

For Norges idrettsforbund, og for resten av Idretts-verden, er det viktig å kunne få et endelig svar på hvilke russiske utøvere som var en del av den statsstyrte dopingen i Russland og hvilke utøvere som var rene. Dette er et krav som alle rene utøvere og resten av idretts-verden har et rettmessig krav på å få vite.

- Vi står på de rene utøverne sin side, ikke juksemakerne. Vi forventer saksgangen for analyse av dataene går raskt. Alle må vite at utøvere som stiller til start faktisk konkurrerer på like vilkår, sier Tvedt.

Norges idrettsforbund vil også følge med på hvordan russiske myndigheter og deres nasjonale antidopingbyrå RUSADA vil respondere på eventuelle positive prøver.  

-Vi frykter at disse dataene dokumenterer et betydelig omfang av statsstyrt doping som må få umiddelbare konsekvenser. Denne saken understreker behovet for å styrke sanksjonsmulighetene, også mot stater som ikke overholder sine antidopingforpliktelser gjennom deres tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten, avslutter Tvedt.