Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Videre modernisering av de olympiske søknadsprosesser

ioc.jpg

Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) gjennomførte sin 134 sesjon i Lausanne 24. til 26. juni.

 

Gjennom Olympic Agenda 2020 og The New Norm har IOC modernisert, forenklet og redusert kostnadene knyttet til å søke om OL og Paralympics. Søknadsprosessene har de siste årene i langt større grad enn tidligere hatt form av en dialog mellom IOC og interesserte søkere, med tanke på å utvikle olympiske arrangementskonsepter som svarer opp til søkerens egne overordnede utviklingsmål. IOC bærer nå en vesentlig større del av kostnadene ved søknadsprosessen enn tidligere.

I forkant av sesjonen ble det nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av IOC-medlem John Coates, som skulle vurdere konkrete tiltak for ytterligere å forenkle og modernisere slike søknadsprosesser.

De nye tiltakene ble enstemmig vedtatt på sesjonen 26. juni, og innebærer blant annet følgende endringer:

  • IOC vil ha en permanent pågående dialog med ulike interesserte søkere til OL/PL. 
  • Det er ikke lenger slik at en arrangør må velges syv år før OL skal arrangeres.
  • Tildelingen må ikke nødvendigvis gis til en spesifikk by, men kan nå formelt tildeles flere byer, en region eller et land.
  • For å sikre enda større grad av gjenbruk av eksisterende anlegg, innføres en ytterligere geografisk fleksibilitet.
  • Istedenfor en tradisjonell evalueringskommisjon, innføres det nå to «Future host commissions»; én for vinter-OL og én for sommer-OL.

Les mer om den siste søknadsreformen her: