medlemsreisen612.JPG

Video-lansering: Norsk idrett digitaliserer idrettslagene

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer som enkelt og intuitivt forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.

Video 1: Slik blir den digitale medlemsreisen
Er du utøver, foresatt, trener eller dommer? Da vil det snart bli mye enklere å løse alle dine oppgaver knyttet til din rolle i idretten. Se filmen under.

Video 2: Slik gjør vi idrettshverdagen enklere
Nye digitale løsninger i idrettslagene vil sørge for at frivillige og ansatte bruker kortere tid på administrative oppgaver og mer tid på idrett. Se filmen under (nr 2.)