20 unge ledere i alderen 19-29 år fra hele norsk idrett deltok på første samling på mentorprogram for unge ledere. Foto: Lasse Ibsen Thun / NSI
20 unge ledere i alderen 19-29 år fra hele norsk idrett deltok på første samling på mentorprogram for unge ledere. Foto: Lasse Ibsen Thun / NSI

Unge ledere skaper fremtidens idrett

- Idretten viser vilje til å bli mer moderne og en slik endring ønsker jeg å ta del i ved å bidra til å utvikle fremtidens idrett, sier Solveig Johansen Nygaard (24 år) som deltok på årets første samling for mentorprogrammet unge ledere.

Totalt 20 unge ledere i alderen 19-29 år fra hele norsk idrett er del av mentorprogrammet, som er et fellesidrettslig lederutviklingsprogram initiert av Norges studentidrettsforbund og Norges idrettsforbund. Programmet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

-Unge ledere er ikke bare fremtidens ledere, men også dagens ledere. Å få inn det unge perspektivet på alle nivåer i norsk idrett, vil gjøre at vi som organisasjon utvikler oss på en enda bedre måte, sier generalsekretær i Studentidrettsforbundet, Guro Røen.

Flere unge ledere i norsk idrett

Solveig Johansen Nygaard sitter både som leder av ungdomsutvalget i Norges Gymnastikk – og Turnforbund og er styremedlem i Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets. Hun er klar på hva som skal til for å få flere unge ledere inn i norsk idrett;

- Først og fremst må man gi unge muligheten. Det krever at man lokalt klarer å fange opp potensielle lederspirer og gir disse muligheten til å ta på seg lederroller.

Graff og Nygaard_Lasse Ibsen Thun.jpgSvein Graff og Solveig Johansen Nygaard hadde mye å prate om under mentorprogrammet. Foto: Lasse Ibsen Thun/NSI. 

Svein Graff, Direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund er tildelt rollen som mentor for Nygaard. Sammen skal de utfordre hverandre og sørge for at Nygaard mestrer sine unge lederverv.

-Jeg ønsker å bidra til å øke andelen unge ledere i norsk idrett, vi må slippe til unge ledere i praksis og la dem ta del i beslutningene i ledergrupper og styrerom som fullverdige medlemmer, sier Graff.

En langsiktig innsats

Mentorprogrammet krever at deltakerne og mentorene gir en skikkelig innsats både under og imellom samlingene. Første samling gav nyttig innsikt rundt egne verdier og styrker, men også nye bekjentskap. Nå blir utfordringene hvordan de kan spille hverandre gode, og utfordre hverandre.

- Jeg skal dele mine erfaringer, komme med relevante råd og tørre å utfordre henne. Som gammel journalist gleder jeg meg til samtalene og spørsmålene, sier Graff.

-Jeg tror det blir utfordrende å virkelig åpne seg selv ovenfor mentor, de andre deltakerne og meg selv. Hvordan jeg ønsker å være som leder henger ikke alltid sammen med hvordan jeg er eller oppfattes som leder. Vi er en gjeng med unge, engasjerte og råe mennesker som har mye å lære av hverandre, avslutter Nygaard.