Sven Mollekleiv er valgkomiteens presidentkandidat
Sven Mollekleiv innstilles som ny president i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Foto: Geir Owe Fredheim

Sven Mollekleiv er valgkomiteens presidentkandidat

Valgkomiteen i NIF fremmet i dag en enstemmig innstilling til nytt idrettsstyre for kommende tingperiode. Sven Mollekleiv fra Oslo er innstilt som presidentkandidat. Elisabeth Faret fra Stavanger og Johann Olav Koss fra Oslo er innstilt som øvrige kandidater til idrettsstyrets presidentskap.

Komplett oversikt over Valgkomiteens kandidater til nytt idrettsstyre er som følger:

President                         Sven Mollekleiv , 64 år, Oslo                                                

1 visepresident               Elisabeth Faret, 51 år, Stavanger                                        

2 visepresident               Johann Olav Koss, 51 år, Oslo                                

Styremedlem                  Sebastian Henriksen (under 26 år), 22 år, Tromsø          

Styremedlem                  Sondre Sande Gullord, 29 år, Gjøvik/Oslo                         

Styremedlem                  Zaineb Al Samarai, 31 år, Oslo                                             

Styremedlem                  Vibecke Sørensen, 51 år, Bærum                                        

Styremedlem                  Ole Jørstad, 56 år, Levanger                                                

Styremedlem                  Erik Unaas, 60 år, Eidsberg                                                   

Styremedlem                  Astrid Strandbu , 50 år, Tromsø                                          

Styremedlem                  Sara Stokken Rott (under 26 år), 22 år, Bergen                

 

Valgkomiteens innstilling til ledere av tingvalgte komiteer:

Kontrollkomiteen                         Mariann Steine Bendriss, Oslo

Lovutvalget                                   Bodil Høstmælingen, Oslo

Domsutvalget                               Ivar Sølvberg, Ålesund

Appellutvalget                              Carl Petter Martinsen, Rådal

Valgkomiteens medlemmer har lagt flere kriterier til grunn i sitt arbeid og innstilling til aktuelle kandidater.

- I vårt arbeid har vi vært opptatt av at Idrettsstyret skal kunne jobbe som et team, være strategisk orientert og bidra til å sette idrettspolitikk på dagsorden. Styret skal ha sterke ledere som kan bidra til å bygge tillit internt i idrettsorganisasjonen og til politiske beslutningstakere. Idrettspresidenten skal være et heltidsverv og må fremstå som norsk idretts fremste merkevare. Et sterkere samarbeid mellom Idrettsstyret og særforbundene vil være viktig for å sette et tydelig fotavtrykk for Norge internasjonalt, sier Valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr og legger til;

- Vi har innstilt fire kandidater som er 31 år eller yngre. Begrunnelsen er at de med sin erfaring kan være tydelige på innholdet i forventningene om fornying og utvikling av organisasjonen.  

Valgkomiteen har hatt 13 heldagsmøter og gjennomført 55 intervjuer og samtaler med aktuelle kandidater. Alle medlemmene av det sittende idrettsstyret har blitt intervjuet. Oppgaver i komiteen er fordelt mellom valgkomiteens medlemmer med bakgrunn i kompetanse og nettverk. Valgkomiteen har gjennomført en omfattende referansesjekk på alle kandidater.

Les mer om valgkomiteens arbeid og innstilling.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr på mob; 48168279 eller epost; anne.irene.myhr@ntebb.no