Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Står samlet internasjonalt mot juks i idretten!

Samlet mot juks_IOC_612.jpg
Mer enn 100 deltakere fra internasjonale organisasjoner deltok denne uken på International Forum for Sports Integrity (IFSI). Foto: IOC/Christophe Moratal

- Manipulasjon og juks i idretten er en av vår tids største trusler. Derfor er det viktig at NIF bidrar internasjonalt i kampen for å sikre vilkårene for Fair Play i idretten. Vi ønsker å være tilstede og bidra med vår fremste fagkompetanse på slike viktige temaer og arenaer, sier Generalsekretær Karen Kvalevåg.

 

International Forum for Sports Integrity (IFSI) ble denne uken avholdt i Lausanne. Mer enn 100 deltakere fra blant annet den olympiske bevegelsen, Europarådet, FN, Interpol, Europol, nasjonale myndigheter og ulike forskningsmiljøer, deltok. Tord Jordet, advokat i Norges idrettsforbund, og medlem av IOCs Legal Expert Group of the Olympic Movement Unit on the Prevention of the Manipulation of Competitions, var invitert av IOC til å delta.  

Samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og fagmiljøer

IOCs president Thomas Bach understreket betydningen av samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og fagmiljøer for å understøtte det felles målet om å beskytte idretten mot manipulering og korrupsjon.

På møtet i Lausanne ble deltakerne forelagt en ny rapport; «IOC-UNODC Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and Implementation» med gode råd og retningslinjer for hvordan idrettsorganisasjoner kan jobbe målrettet for å motta, og følge opp, varsler om manipulering av idrettskonkurranser, trakassering, doping og andre forhold som er uforenlige med idrettens verdigrunnlag.

- Man kan ikke løse disse utfordringene alene. Et tett samarbeid mellom ulike interessenter, både nasjonalt og internasjonalt, er helt nødvendig for å jobbe målrettet og oppnå synlige resultater på disse problemområdene. IFSI-møtet i Lausanne er en av flere viktige møteplasser i vårt felles arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, sier Tord Jordet.

Mange positive resultater oppnådd

Siden IFSI ble opprettet i 2015 er flere positive tiltak og resultater oppnådd i kampen mot manipulering av idrettskonkurranser. Europarådets konvensjon for manipulering av idrettsarrangementer, som tidlig ble ratifisert av Norge, trådte i kraft den 1.september i år.  

UNODC understreket under Forumet betydningen av å utvikle effektive rapporteringsmekanismer på tvers av internasjonale samarbeidsorganer, når manipulering av idrettskonkurranser avdekkes. Retningslinjer for effektiv rapportering inngår derfor som en viktig del av IOC-UNODC rapporten som ble lansert under Forumet.

IOC og Europol skrev også under på en Memorandum of Understanding (MOU) som vil styrke samarbeidet mellom organisasjonene i form av kompetanse- og kunnskapsdeling innenfor problemområdet manipulering av idrettskonkurranser, områder som ofte har klare forbindelser til organisert kriminalitet.

IOC president Thomas Bach ønsket også velkommen lanseringen av et «Sports Investigation Network» bestående av over 200 kompetansepersoner fra nasjonale og internasjonale etterforskningsmiljøer, nasjonale olympiske komiteer og domsorganer i ulike idrettsorganisasjoner.

- Det er helt avgjørende for både myndighetsorganer og idrettsorganisasjoner å kunne identifisere og sanksjonere de ansvarlige som står bak manipulasjon av idrettskonkurranser så tidlig som mulig. Et slikt nettverk vil styrke vår felles innsats på dette feltet, sier Jordet som samtidig retter en klar oppfordring til alle organisasjonsledd i norsk idrett;

- Det er viktig at alle medlemmer og organisasjonsledd i norsk idrett er sitt ansvar bevisst og skaper en kultur for å melde fra ved kjennskap til kritikkverdige forhold i idretten, uavhengig av om det gjelder manipulering av idrettskonkurranser, doping, trakassering eller andre forhold som er uforenlig med idrettens verdigrunnlag, avslutter Jordet.