Jentene fra Hadeland kvinnefotball, 11-årslag krevde full momskompensasjon da de møtte kulturminister Trine Skei Grande under regjeringsforhandlingene på Hadeland i vinter. Fra venstre: Anna Hvattum, Kjersti Jørstad, Amalie Granaasen-Bjørge, Mari Østdahl, Ingeborg Dæhlen, Mari Haugen, Ingrid Kamilla Helgaker, sammen med Terje Breivik og Trine Skei Grande. Foto: Per Tøien / NIF
Jentene fra Hadeland kvinnefotball, 11-årslag krevde full momskompensasjon da de møtte kulturminister Trine Skei Grande under regjeringsforhandlingene på Hadeland i vinter. Fra venstre: Anna Hvattum, Kjersti Jørstad, Amalie Granaasen-Bjørge, Mari Østdahl, Ingeborg Dæhlen, Mari Haugen, Ingrid Kamilla Helgaker, sammen med Terje Breivik og Trine Skei Grande. Foto: Per Tøien / NIF

Regjeringens forslag til momskompensasjon holder ikke!

I morgen behandles kulturkomiteens innstilling til ny frivillighetsmelding i Stortinget. Heller ikke denne gang oppnås full momskompensasjon for varer og tjenester for frivillige organisasjoner. «Skuffende», sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Helt fra ordningen med kompensasjon for innbetalt vare- og tjenestemoms ble etablert for frivillige organisasjoner i 2010, har Norges idrettsforbund ment at moms på varer og tjenester for frivillige organisasjoner er skattlegging av frivillig arbeid.  Der næringslivet får igjen sine momsutgifter må frivillige organisasjoner betale. 

-Det gir dyrere innkjøp for idrettslag enn for kommuner eller næringsdrivende. Det er og blir urettferdig, og skaper dårligere rammevilkår for idrettsorganisasjonenes virksomhet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Under tre idrettspresidenter, Tove Paule, Børre Rognlien og Tom Tvedt, har Norges idrettsforbund jobbet for garantert full kompensasjon for momskostnadene. I dette synet har Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund hatt sammenfallende syn hele veien. Dette har vært et konsekvent og gjennomgående idrettspolitisk standpunkt.

Nylig la Stortingets familie- og kulturkomite fram sin innstilling til stortingsmeldingen «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig». Der foreslår flertallet i komiteen, det vil si regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti en plan for å øke kompensasjonen til 1,8 milliarder kroner i 2021.

- Det er et lite steg i riktig retning. Samtidig gir ikke en slik opptrapping full dekning for momskostnadene. Forslaget er derfor ikke godt nok og er ikke i tråd med Norges idrettsforbunds syn om full momskompensasjon, sier Kvalevåg.

Mindretallet i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, foreslår det samme som Norges idrettsforbund, Frivillighet Norge og svært mange andre organisasjoner: «…… å omgjøre momskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 prosent.»

- Dette er en av våre aller viktigste politiske hjertesaker. Vi kommer fortsatt til å være tydelige i vårt arbeid og standpunkt for å oppnå full momskompensasjon for norsk idrett og frivilligheten, avslutter Kvalevåg.