9 anbefalinger_scanpix.jpg

Olympiatoppens 9 råd: Slik blir du en god idrettsforelder for dine barn

Foreldrenes adferd, engasjement og holdninger har stor påvirkningskraft i idrettslagene. Derfor har Olympiatoppen laget ni anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten. Målet er at flere skal være klar over hva som kreves for å bli en god idrettsforelder slik barna får mest mulig ut av engasjementet.

Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt idrettsmiljø, men de vet ikke nødvendigvis hvordan de best kan bidra. Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver eller ikke.

Derfor har Olympiatoppen utviklet noen anbefalinger som har til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin viktige rolle.

- Foreldrene har en veldig sentral rolle i norsk idrett som trenere, ledere, dommere osv. I tillegg ønsker de fleste foreldre å bidra med positivt engasjement i idrettsmiljøet uten at de nødvendigvis vet hvordan, forteller Arthur Koot, leder for talentutvikling ved Olympiatoppen.

- Han sier foreldres atferd, engasjement og holdninger har stor påvirkningskraft på idrettsmiljøene.

- Derfor er det viktig at man er oppmerksom på det og at man følger rådene for at barn skal få gode opplevelser og gode utviklingsmuligheter, sier Koot.

Basert på forskning
De 9 anbefalinger er basert på forskningsresultater og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge.
- Vi vet at det er mange som ønsker tips og råd på det å være en god idrettsforelder. Vi vet også at foreldres engasjement og holdninger kan både virke positivt eller også negativt til opplevelsen av å delta i idretten. De fleste har kun erfaring fra da de selv eventuelt var aktive, og da kan det være nyttig å ha noen idrettsfaglige råd og tips å forholde seg til, sier Koot.

Disse ni rådene er universelle
Mads Andreassen, fagansvarlig idrettsfag i Norges idrettsforbund sier at det er viktig at foreldrenes ambisjoner ikke bobler over.
- Nye idoler skapes både hos store og små, og flere foreldre drømmer om å se sitt eget barn stå øverst med gullmedaljen en gang i fremtiden. Det er når disse ambisjonene bobler over at vi voksne må være kloke og støttende. Disse 9 rådene er universelle, og viktige uansett hvilke forutsetninger og drømmer barna har. La oss huske at OL er OL og barn er barn, og det viktigste vi kan gjøre som foreldre er å legge til rette for en god og trygg aktivitet, med fokus på idrettsglede og mestring, sier Andreassen.

Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder:

  • Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.

  • Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.

  • Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.

  • Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.

  • Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. - Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.

  • Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.

  • Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.

  • Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

  • Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Olympiatoppens ni råd til foreldre