Ny rapport: Stor risiko ved innføring av lisensmodell for pengespill
Seniorpartner Asbjørn Englund i Oslo Economics la frem ny rapport om pengespill som viser at det er stor risiko å innføre en ny lisensmodell. Foto: Anne Kristine Soltvedt

Ny rapport: Stor risiko ved innføring av lisensmodell for pengespill

En ny rapport viser at dagens modell for pengespill fungerer godt, og at det er forbundet med stor risiko å innføre en lisensmodell.

Det overordnede målet i den norske pengespillpolitikken er å sikre at pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttige formål som humanitært arbeid, idrett, helse, forskning og kultur.

Målet ivaretas gjennom den såkalte enerettsmodellen, som i hovedsak innebærer at pengespill organiseres av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Denne modellen utfordres jevnlig av aktører som ønsker flere tilbydere av pengespill i Norge, gjennom en såkalt lisensmodell. ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund har derfor gitt Oslo Economics oppdrag om å utrede konsekvensene av overgang til en lisensmodell for pengespill i Norge. Funnene i rapporten viser at en overgang til lisens vil kunne gi alvorlige konsekvenser:

  • Risiko for reduksjon i bidraget til frivilligheten med 1,3 milliarder kroner i året.
  • Stor risiko for økt spillvolum.
  • Stor risiko for mer pengespillreklame.
  • Risiko for vriding fra tallspill som lotto, til kasinospill, som er langt mer avhengighetsskapende.
  • Last ned rapporten

Oslo Economics har jobbet med dette spørsmålet siden april, og seniorpartner Asbjørn Englund i Oslo Economics sier de har kommet til en tydelig konklusjon:

– Vi konkluderer med at enerettsmodellen fungerer godt, og at en lisensmodell vil medføre betydelig risiko for økt omfang av problemspilling og reduserte bidrag til frivillige og ideelle virksomheters arbeid.

Saken fortsetter under bildet. 
kjoll_612.jpg
Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med rapporten. Foto: Anne Kristine Soltvedt. 

Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med å få dette spørsmålet grundig dokumentert.

– Overskudd fra pengespill er en viktig finansieringskilde for idrett, helse, kultur og humanitært og samfunnsnyttig arbeid. Derfor er det viktig at modellen som benyttes for å regulere pengespillene er mest mulig ansvarlig. Vi har nå fått en grundig gjennomgang av dette spørsmålet, og konklusjonen er klar. Enerettsmodellen er den som fungerer best, både for idretten og samfunnet for øvrig, og det er vi glade for, sier Kjøll.

Styreleder i ExtraStiftelsen, Ingrid Stenstadvold Ross mener at tilhengere av lisensmodell nå har mistet mange argumenter.

– I praksis dreier det seg om å velge bort en modell som fungerer, i bytte mot en modell med høyst usikkert utfall. Et sjansespill hvor innsatsen er 5,5 milliarder kroner fra norsk frivillighet – hvert eneste år. Det er ingenting som tyder på at verken frivilligheten eller mennesker med et problematisk forhold til spill vil komme godt ut av en lisensordning, og derfor er dette en risiko vi ikke kan ta.

For mer informasjon, kontakt:

Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig Norges idrettsforbund, mob; 91709391, epost; finn.aagaard@idrettsforbundet.no.

Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef Extrastiftelsen, mob; 98802577, epost; hege@extrastiftelsen.no.

Motta nyhetsbrev