Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norges idrettsforbund adresserte likestilling og korrupsjon i internasjonal idrett under ANOCs generalforsamling

Magnus, Berit og Karen_612.jpg
Magnus Sverdrup, leder av internasjonal avdeling, idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg er tilstede på generalforsamlingen i ANOC.

Idrettspresident Berit Kjøll adresserte betydningen av å styrke arbeidet for godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner under generalforsamlingen til Association of National Olympic Committees (ANOC) som avholdes i Doha denne uken. 204 av verdens 206 olympiske komiteer er tilstede på generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen i ANOC er en viktig arena for internasjonalt idrettspolitisk påvirkningsarbeid.

Spesifikt tok Kjøll opp betydningen av å styrke arbeidet med likestilling i idretten, og for at IOC ytterligere må forsterke sitt arbeid mot korrupsjon i internasjonale idrettsorganisasjoner. Avslutningsvis i innlegget understreket idrettspresidenten at Norges idrettsforbund ønsker å bidra aktivt i arbeidet i regi av ANOC og IOC med å bedre styresettet i internasjonal idrett.

-Jeg vil være veldig bevisst på å bruke en slik arena for å vise hva norsk idrett står for når det gjelder kampen for et bedre styresett i internasjonal idrett. Sammen med resten av Idrettsstyret har jeg vært tydelig på at Norge skal ta en tydeligere og sterkere posisjon i det internasjonale idrettspolitiske arbeidet, sier Idrettspresidenten.

IOC-president Thomas Bach responderte positivt på idrettspresidentens innlegg

Bach benyttet anledningen til å orientere forsamlingen om arbeidet IOC gjør for å motvirke korrupsjon i samarbeid med ulike FN-organisasjoner, Interpool og Europool. Bach var tydelig på at dette er et kontinuerlig og pågående arbeid som IOC ønsker aktive bidrag fra olympiske komiteer på.

- Norges idrettsforbund ønsker særlig å ha en tydelig stemme på den internasjonale arenaen på områdene godt styresett, Fair Play og bærekraft. I møte med resten av verdens olympiske komiteer her i Doha, er dette en god anledning til å sette fokus på våre prioriteringer, avslutter Berit Kjøll.

Les mer om NIFs prioriteringer i det internasjonale arbeidet her.