Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIF-ledelsen på bærekraftfrokost under årets Norway Cup

Erna_Berit_Norway Cup_2019.png
Statsminister Erna Solberg og Idrettspresident Berit Kjøll retter fokus mot FNs bærekraftsmål i idretten under årets Norway Cup. Foto: Finn Aaagaard

Både generalsekretær, Karen Kvalevåg, i Norges idrettsforbund og idrettspresident, Berit Kjøll, var i dag til stede på Ekebergsletta for å ta del i fotballfesten og verdens største fotballturnering under årets Norway Cup. Og det var et tettpakket og spennende program som ventet de besøkende hvor bærekraft sto i fokus.

 

Styreleder, Paal Karstensen og generalsekretær, Pål Tælvik i Norway Cup ønsket ledelsen i Norges idrettsforbund velkommen til Ekebergsletta. Dagen ble innledet med en bærekraftfrokost i Crew-teltet hvor både statsminister, Erna Solberg, barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, sponsorer og en rekke verdileverandører var til stede.

Årets bærekrafttiltak

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Tælvik, innledet bærekraftseminaret og redegjorde for hvilke tiltak Norway Cup hadde gjort for å jobbe systematisk med FNs bærekraftsmål. Norway Cup er verdens største forballcup som først og fremst skal vise omverden at alle som ønsker å delta skal få muligheten. Tælvik understreket betydningen av de tre viktigste pilarene i bærekraftarbeidet; økonomi, sosiale utfordringer og miljø. Han roste samarbeidet med BUFDIR hvor 80 skolebarn hadde fått dekket kostnadene for å kunne delta i årets Norway Cup og NORAD som hadde gitt støtte for at 16 utenlandske jentelag (blant annet fra Palestina og Kenya) kunne delta i årets turnering. Flere tiltak ble også trukket frem på miljøsiden, blant annet bruk av bionedbrytbare materialer, resirkulering av plast, bruk av el-sykler blant de frivillige under arrangementet, kreative panteordninger for plastflasker og tiltak for å redusere avfall fra arrangementet.

Saken fortsetter under bildet.
Generalsekretær, Karen Kvålevåg og idrettspresident, Berit Kjøll ønskes velkommen til bærekraftfrokst under årets Norway Cup.JPG
Generalsekretær, Karen Kvålevåg og idrettspresident, Berit Kjøll ønskes velkommen til bærekraftfrokst under årets Norway Cup. Foto: Finn Aagaard.

Idrett er et universelt språk

Statsminister, Erna Solberg, ga heder til Bækkelaget og den imponerende jobben som over 1500 frivillige legger ned for å skape denne fantastiske fotballfesten år etter år. Hun understreket at idrett, sammen med dans og musikk representerer noe universelt som binder folk sammen på tvers av kulturer og språk. Norway Cup er en viktig arena hvor man først og fremst når ungdommen, fremtidens generasjon som skal forvalte det globale bærekraftarbeidet videre. Solberg roste arrangøren for hvordan bærekraftmålene har blitt en viktig, naturlig og integrert del av arrangementet.

- De 17 bærekraftmålene handler om hvordan vi kan se helheten. Det handler ikke bare om miljø, men også om utdanningsmål og utjevning av sosiale forskjeller. Skal vi nå de globale bærekraftmålene må vi jobbe sammen. Her kan idretten gå foran og alle har definitivt noe å bidra med, sa statsminister Solberg.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad understreket også Norway Cup sin betydning for fellesskap, begeistring og glede blant barn og unge. Han understreket regjeringens arbeid for at alle barn og unge skal kunne utøve en fritidsaktivitet, uavhengig av kulturell bakgrunn og økonomi.

Mer bærekraft i næringslivet!

Stine Lise Hattestad Bratsberg, tidligere OL-deltaker og nåværende CEO for Pure Consulting avsluttet seminaret og viste til gode eksempler fra næringslivet som hadde satset tungt på bærekraft med stor suksess. Samtidig understreket hun at det foreligger et potensial for å gjøre mer.

- Det handler om å utnytte de ressursene og evnene man har tilgjengelig, og det handler om viljen til å investere i bærekraft. Første skritt er å innlemme bærekraft som en naturlig del av forretningsstrategien, understreket Hattestad Bratsberg i sitt innlegg.

Global Goals Arena

Turen gikk videre til Norway Cup Global Goals Arena, hvor flere frivillige organisasjoner og verdileverandører har sine stands under årets arrangement. Her utøves et viktig holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge i alderen 8-19 år. Området synliggjør FNs bærekraftmål og hvordan vi alle kan bidra til å nå disse målene. Flere aktiviteter som knyttes opp til disse målene ble synliggjort både for statsminister Solberg, NIF-ledelsen og den øvrige delegasjonen som var til stede.

Idrettspresident, Berit Kjøll og generalsekretær, Karen Kvalevåg, tok seg god tid til å besøke til de ulike standene som var representert på arenaen.

Saken fortsetter under bildet. 
NIF besøkte Frivillighet Norge sin stand på Global Goal Arena under årets Norway Cup. Her sammen med generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen..JPG
NIF besøkte blant andre Frivillighet Norge sin stand på Global Goal Arena under årets Norway Cup. Her sammen med generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Finn Aaagaard.

Klart for «kjendiskamp»

Celebre deltakere fra de to verdilagene gjorde seg klar til årets kjendiskamp med fullsatte tribuner. Statsminister Erna Solberg var utnevnt som lagleder for det ene laget, mens tidligere landslagssjef, Nils Johan Semb, ledet det andre laget. Det var til slutt Solbergs lag som trakk det lengste strået og som vant kampen 2-1.

Dagen ble avsluttet med en hyggelig passiar med frivillige, trenere og spillere fra inn- og utland på Ekebergsletta.

Hvordan oppsummerer idrettspresident Berit Kjøll dagen?

- Det er både fascinerende og givende å være her. Ikke minst er det imponerende å se hvordan Bækkelaget har klart å løfte Norway Cup til å bli verdens største fotballturnering for barn og unge. Det er gøy å oppleve hvordan Ekebergsletta yrer av folkeliv med trenere, utøvere, foreldre og med over 1500 frivillige som står på dag og natt gjennom hele dette arrangementet, inkludert planleggings- og etterarbeid.

Hvordan tenker du at erfaringene fra Norway Cup og jobben som gjøres med bærekraftmålene kan videreføres til resten av idrettsorganisasjonen?

-Vi hadde gleden av å være tilstede under dagens bærekraftseminar hvor også statsminister, Erna Solberg, stilte opp. Det var både inspirerende og givende å høre hvordan regjeringen vektlegger idrettens betydning i dette arbeidet. Det var også flott å høre alle tiltakene som Bækkelaget Sportsklubb har igangsatt innenfor bærekraft. Norway Cup er utvilsomt en foregangsaktør hvor man høster mange nyttige erfaringer som vil komme den øvrige idrettsbevegelsen til gode, sier Kjøll og legger til;

- Jeg er sikker på at det allerede gjøres mye godt arbeid på bærekraft i norsk idrett. Samtidig er det viktig at dette arbeidet i større grad kartlegges og dokumenteres. Dette vil kunne øke bevisstheten slik at idretten kan jobbe systematisk med bærekraftmålene og bruke begrepsapparatet i hele idrettsorganisasjonen.  

Hvilken rolle mener du at idretten skal spille for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet?

-Idretten spiller allerede en betydelig rolle på dette feltet, men jeg tror vi kan ta et enda sterkere grep for å sikre at alle som ønsker å delta i en idrettslig aktivitet, skal få muligheten til dette. Det handler om å bryte ned barrierer, enten disse er av økonomisk, sosial eller av kulturell karakter. Og selv om idretten kan gjøre mye på egen hånd, trenger vi å gjøre et felles løft på dette området. Det krever et tettere samarbeid, både med myndighetene, organisasjonene og ikke minst med næringslivet for å nå våre mål og ikke minst visjonen om idrettsglede for alle. Dette blir en av mine og det nye Idrettsstyret sine viktigste kjepphester fremover, avslutter Kjøll.

Saken fortsetter under bildet.
Fra kjendiskampen. Erna Solberg sitt lag vant knepent, 2-1.JPG
Fra kjendiskampen. Erna Solberg sitt lag vant knepent, 2-1. Foto: Finn Aagaard.

Blant årets verdileverandører er blant andre Norad, LO, NHO, Nobels fredssenter, Frivillighet Norge, FN-sambandet, Plan Norge, MOT og Changemaker representert under årets Norway Cup.

Motta nyhetsbrev