Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IMDi støtter inkluderingsarbeid i norsk idrett med 1 million kroner

Inkludering 612 .jpg

NIF er tildelt 1 million kroner fra IMDi for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. -Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød.

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt NIF 1 million kroner til prosjektet «inkludering i idretten». NIF skal benytte midlene til:

1.     Organisere en fagkonferanse for særforbund og idrettskretser for å øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn. Konferansen vil avholdes høsten 2019.

2.      Inkludere flere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn og barn og ungdom i familier med lav inntekt gjennom oppstart av tiltaket aktivitetsguide i utsatte bydeler i store byer.

3.     Øke kunnskapen om barn og ungdom med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i organisert idrett. Midlene skal forsterke et pågående forskningsprosjekt på Norges idrettshøgskole.

- NIF håper å se en effekt av tiltakene ved at flere særforbund og idrettskretser arbeider målrettet for å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn inn i idretten. Vi ønsker flere utøvere, foreldre, trenere, dommere, lagledere og styremedlemmer med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen, sier Hurrød.

Lokale idrettslag er en viktig integreringsarena

Ved å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn i idrettslagenes hverdag, skapes det større forståelse for idrettsorganisasjonen og for hvordan et norsk idrettslag er organisert. Inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn i organisering av idrettslagets mange aktiviteter skaper også en viktig arena for språktrening og læring om det norske samfunnet.

- Det er mange utfordringer for å få rekruttere og ivareta en målgruppe som har ingen eller liten deltakelse i idretten i utgangspunktet. Språk og å nå ut med informasjon er mest utfordrende overfor målgruppen, sier Hurrød.

Starter opp med aktivitetsguide

NIF setter i gang med aktivitetsguider som skal jobbe mot barn og unge med innvandrerbakgrunn eller fra familier med lav inntekt, og skal fungere som et bindeledd mellom familie, idrettslag og bydelen, NAV, flyktningstjenesten eller skolen. De kan følge barn og ungdom til idrettslaget, gir foreldrene informasjon, og hjelpe til med praktiske oppgaver.

Les mer om inkludering i idrettslag. 

Motta nyhetsbrev