Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsrelevant og godt fra Høyres landsmøte

hopp2.jpg
Foto: Eirik Førde

15. - 17. mars var det landsmøte i Høyre på Gardermoen. Der ble flere saker, viktige for idretten, tatt inn som en del av Høyres program for årene fremover.

 

Partiet forpliktet seg til å «Arbeide for at spillemidler og momskompensasjon for idrettsanlegg utbetales så snart anlegget har fått brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger.» 

Dette er en etterspurt endring som – dersom det blir en realitet – vi gjøre det bedre, billigere og mer forutsigbart for idrettslag som bygger idrettsanlegg.

I tillegg forsterket partiet teksten i Fritidserklæringen gjennom å ta inn et punkt om ordninger for enkeltbarn – i tråd med Norges idrettsforbunds innspill til valget i høst: «Jobbe for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, har mulighet til å delta jevnlig i minst èn fritidsaktivitet sammen med andre, gjennom ordninger som kan dekke kostnader for enkeltbarn og ha en god dialog med frivillige lag og foreninger i kommunen.»

I den sammenheng er det flott også å kunne sitere Silje Lutro, delegat fra Oslo Høyre, på talerstolen om fritidskortet: «Regjeringa: Sørg for at det fritidskortet som ble omtalt i Granavolden-plattformen ikke blir et kinokort, men gir mulighet til å delta jevnlig på en organisert fritidsaktivitet.»

Også idrettens ønske om åpne skolebygg og kommunale anlegg, og utstyrsordninger som fungerer, ble tatt inn i programmet: «Åpne kommunale anlegg for idrett og aktiviteter for barn og unge etter skoletid samt jobbe for flere utstyrsbibliotek som BUA, etter gratisprinsippet.»