Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsforbundet kom med mange innspill til ny idrettsmelding

idrettsmelding.jpg

Norges idrettsforbund, med idrettspresident Berit Kjøll i spissen, deltok på oppstartsmøtet for arbeidet med ny idrettsmelding. Der formidlet den nyvalgte idrettspresidenten idrettens viktigste prioriteringsområder i årene som kommer.

 

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterte til oppstartsmøte for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet vil deltok på møtet som hadde til hensikt å svare påfølgende to spørsmål: 

  • Hva skal være de sentrale målene i den statlige idrettspolitikken, og hvilke målgrupper er de viktigste?
  • Hvilke temaer og utfordringer er det viktig at meldingen drøfter?

Idrettspresidenten valgte å løfte frem det norsk idrett mener er de viktige satstingsområdene:

- Idrettens rammebetingelser er av avgjørende betydning. Vi har en klar forventning til idrettsmeldingen knyttet til spillpolitikk. Idrettstinget vedtok en krystallklar resolusjon om at enerettsmodellen ikke må røres. Dette av hensyn til idrettens inntektsgrunnlag, og av hensyn til å hindre utbredelsen av problematiske spillvaner, sa Berit Kjøll.

Moms
- Norsk idrett – og hele frivilligheten – forventer rettighetsfestet, momsnøytralitet på vare- og tjenestemoms og moms på idrettslagenes investeringer i egne anlegg. Det er feil at frivillig arbeid skattlegges på denne måten, sa Kjøll.

Anlegg
- Det er viktig at idrettsmeldingen beskriver hvordan vi kan sørge for at idrettslagenes anleggsbehov kan ivaretas i årene som kommer. Viktige stikkord her er etterslepet på utbetaling av spillemidler og en anleggspolitikk som speiler et stadig større idrettslig mangfold.

Økonomi som barriere
- Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse. Vi i idretten jobber med dette innenfor de virkemidlene vi rår over. Men vi kommer ikke i mål alene. Det må blant annet etableres ubyråkratiske finansieringsordninger i kommunene. Vi har store forventninger til at stortingsmeldingen beskriver det offentliges bidrag på dette området.

Moderniseringsprosessen
- Moderniseringsprosessen i norsk idrett er godt i gang. Det dreier seg blant annet om å forenkle hverdagen for idrettslagene og om å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir oss. Vi skal gjøre vårt. Så forventer vi at idrettsmeldingen beskriver hvordan offentlig sektor skal bidra til at det blir enda enklere og mindre byråkratisk å være idrettslag

Nye idretter
- Vi i idretten har en ambisjon om å styrke det idrettslige mangfoldet, og dette er et tema vi ønsker belyst i en ny idrettsmelding. Jeg er stolt av at Functional Fitness og skateboard nå er en del av vårt fellesskap og det er gledelig at e-sportmiljøet har tatt initiativ til dialog med NIF. Vi skal gjøre vårt for å legge til rette for at nye idretter skal få en mulighet til å utvikle seg innenfor våre rammer. Så må det offentlige gjøre sitt. Nye idretter trenger anlegg og full momsnøytralitet. De trenger det offentliges anerkjennelse.

Idrettsarrangement
Kjøll var også opptatt av at idrettsarrangementer fortsatt må komme idretten og idrettslagene til gode.
- Kommersielle aktører må samarbeide med idretten og ikke underminere lokalidrettens inntektsgrunnlag. På dette området har vi klare forventninger til idrettsmeldingen.

Internasjonale forhold er avgjørende for hvordan norsk idrett skal se ut i fremtiden.
- Spørsmål knyttet til antidopingarbeid, godt styresett og likestilling i idretten må også sees i en internasjonal kontekst. Vi har et felles ansvar for å fremme norske verdier på den internasjonale arena. NIF imøteser at de internasjonale rammevilkårene for utviklingen av norsk idrett beskrives i den nye idrettsmeldingen, sa Kjøll som ser frem til en god samarbeidsprosess om den nye idrettsmeldingen.

Motta nyhetsbrev