Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idretten skaper sjanser!

Idretten skaper sjanser_612.jpg
Kick off for idretten skaper sjanser på Lygna fredag. Thomas Kjelland, Tom Tvedt, Bent Høie og Cecilie Olsen markerer oppstart. Foto: Per Tøien

Basert på erfaringene fra fotball har nå tre nye særforbund etablert tilbud om idrett til rusavhengige. Fredag var det oppstart under Ski-NM på Lygna med idrettspresident og helseminister.

 

– Idretten er Norges fremste inkluderingsarena, fremholder idrettspresident Tom Tvedt. – Den kraften som ligger i opplevd mestring, i gode fellesskap som bryr seg, og i følelsen av å lykkes med å jobbe mot noen mål, tror vi kan gjøre god nytte for seg også utover den ordinære idretten i idrettslagene. Derfor er det flott at ski, sykkel og rytter følger opp det som nesten må kunne kalles en suksess innenfor fotball, når det gjelder å tilby en meningsfylt arena for rusavhengige.

Med støtte fra Helsedirektoratet har Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund startet opp arbeidet med å legge til rette for hvert sitt tilbud til rusavhengige som skal være et steg på veien til å bli bedre rustet til et liv uten rus. Ved hjelp av betalte trenere, forpliktede ledere og trygge mentorer ønsker man å bygge gode kollektive tilbud for enkeltindivider.  Når trygghet og gode relasjoner er på plass, vil NAV, rusomsorg og spesialisthelsetjenesten være verdifulle medspillere når det gjelder å se helhetlig på veien tilbake for den enkelte.

– For meg er det viktig å trekke fram at det er idrettslagene som skal gjøre dette.  Riktignok er dette tilbud ut over idrettslagenes ordinære virksomhet – og nettopp derfor er støtten fra Helsedirektoratet viktig – men tilbakemeldingene fra de idrettslagene som er plukket ut og fra de tre særforbundene udelt positive.  Både klubber og forbund må støtte seg på erfaringene fra fotball, men jeg er sikker på at med så mye positivisme vil dette bli veldig bra, sier Tvedt.

I første omgang er prosjektene tenkt å vare i tre år. TV2 har besluttet å bidra til prosjektet gjennom å synliggjøre det daglige arbeidet i idrettslagene og veien fra oppstart til avslutning.  I Skiforbundet er det Byåsen som vil være vertsklubb for prosjektet og der vil oppstart være etter sommerferien. Både sykkel og rytter er klare til å starte denne våren, og der vil det være henholdsvis Ringerike sykkelklubb og Råde og Onsøy Rideklubb som skal stå for idretten.