Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hedret med NIFs Hederstegn for lang og tro tjeneste

hederstegn612.jpg
Øystein Dale, Elisabeth Seeberg og Bjørn Omar Evju fikk NIFs Hederstegn under Idrettstinget på Lillehammer 2019. Foto: Geir Owe Fredheim

Bjørn Omar Evju, Elisabeth Seeberg og Øystein Dale er tildelt NIFs Hederstegn for lang og tro tjeneste i Idrettsforbundet.

 

Hederstegnene ble utdelt av idrettspresident Tom Tvedt under en middag på Maihaugen fredag 24. mai i forbindelse med Idrettstinget på Lillehammer. 

Tillitsvalgte, ansatte eller utøvere i norsk idrett kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Bjørn Omar Evju 
har vært ansatt i norsk idrett i nesten hele sitt yrkesaktive liv.  Han har vært ansatt i Norges Fri-idrettsforbund, Norges Skiforbund og i Norges idrettsforbund.  I tillegg har han både studert og vært ansatt ved Norges idrettshøgskole.  Idrett har vært – og er – en viktig del av Bjørn Omar Evjus liv.

Bjørn Omar har vært ansatt i NIF fra 1983 til 1995 og seinere fra 2001 fram til i dag.  I mellomtiden var han ansatt både i Norges Skiforbund og ved Norges idrettshøgskole, og før 1983 i Norges Friidrettsforbund.

Bjørn Omar var også ansattes representant i idrettsstyret fra 2004-2011.

Bjørn Omar Evju kommer til å etterlate seg en enorm arv på vegne av Norges idrettsforbund innenfor idrett og utviklingssamarbeid.  Etter å ha vært NIFs stedlige representant i Zambia og Zimbabwe fra 1991 til 1994 på programmet Sport for All, har han senere ledet Idrettsforbundets arbeid med idrett og utviklingssamarbeid i 20 år.  «Alle» innenfor Sport for Development kjenner til «NIF» og Mr. Bjorn.

At han i tillegg er tvers gjennom etterrettelig, stø, solid, glad i jazz og sykling og har en væremåte og en tilstedeværelse som absolutt ingen har noe imot, tilsier at betegnelsen «hederstegn» godt kunne vært byttet ut med «hedersmann» når det gjelder Bjørn Omar.

Elisabeth Seeberg ble ansatt i NIF 1. februar 1993 og har jobbet her helt til hun gikk av med pensjon 31. desember 2018. Dvs. over 25 års fartstid i NIF. 

Elisabeth har innehatt flere stillinger i Norges idrettsforbund.

Hun har vært førstekonsulent, avdelingsleder for organisasjonsavdelingen, leder av Idrettens hus – der hun var en meget sentral person da idrettens hus ble flyttet fra Rud i Bærum til Ullevål stadion i 1999, personalsjef og arrangementssjef.  Før hun begynte i NIF var hun i mange år generalsekretær i Norges hundekjørerforbund.

Elisabeth har gitt mye til idretten med sitt brennende engasjement, sin humor og sin tilstedeværelse. Hun har definitivt fremmet NIFs verdier i alt hun har vært med på. Av verdiene vil jeg særskilt fremheve «fellesskap». Elisabeth har en fantastisk evne til å se og ta vare på alle – her får alle samme service samme hvor man enn hører hjemme.

Øystein Dale ble ansatt i Norges idrettsforbund 1. januar 1999 og har jobbet her helt til han gikk av med pensjon 31. mars 2018. 20 års fartstid i NIF. 

Før Øystein kom til Idrettsforbundet var han daglig leder i Buskerud fotballkrets og jobbet for Norges idrettshøgskole.  I NIF har han innehatt flere ledende stillinger. Han har vært IT-sjef, assisterende generalsekretær og konstituert generalsekretær.  Dessuten har han hatt minst en finger med i spillet ved de aller fleste søknader, rapporteringer, planer og utredninger i NIF de siste 20 årene.

Øystein har virkelig stått på for hele norsk idrett og har lagt ned ufattelig mange arbeidstimer. Ingen oppgaver har vært for store for Øystein, og har stått fjellstøtt når det har blåst som verst. Øystein har en enorm organisasjonskunnskap og har alltid hatt et ønske om å bidra i og for fellesskapet.

Vel fortjent alle sammen! 

Motta nyhetsbrev